Kadra
Siostra Teresita

Siostra Teresita

Dyrektor Przedszkola i Żłobka

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego od 30 lat, od września 2019 roku Dyrektorem Przedszkola i Żłobka „Benedyktynek” w Gdańsku. Wcześniej pracowałam, jako nauczyciel i dyrektor w Otwocku w Przedszkolu „Anielinek” (19 lat) i w Borkowicach w Przedszkolu „Antoninek”(5 lat). Lubię spacery brzegiem morza, szum fal, muzykę poważną, gospel i jazz, dobre książki i filmy, lody owocowe, jazdę samochodem. Dużą wagę przywiązuję w pracy przedszkolnej i żłobkowej do współpracy z rodzicami, którzy są traktowani, jako partnerzy w wychowaniu dziecka. Lubię przebywać w gronie dzieci zachwycając się ich spontanicznością, radością, ufnością, poczuciem humoru i „iskierką w oku” – świadczącą o żywotności dziecka. Organizowanie atrakcji, wycieczek, festynów i zabaw dla dzieci daje mi wiele satysfakcji i dodaje „skrzydeł” do dalszej pracy. Uwielbiam Boga tańcem i staram się „zarażać” tym innych. ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY!!!

siostra Jana

siostra Jana

Pedagog specjalny

Przedszkole Benedyktynek to moje trzecie miejsce pracy z dziećmi i dla dzieci.  Odkrywania Tajemnicy i Daru, którym jest Każde Dziecko uczyłam się pracując przez ponad 5 lat w Domu Pomocy Społecznej w Ełku, a następnie przez 12 lat w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach. Obie placówki, jak również Przedszkole Benedyktynek są prowadzone przez nasze Zgromadzenie, którego charyzmatem jest praca wychowawcza.

Zawsze uważałam, że moimi największymi osiągnięciami są dokonania dzieci, do których rozwoju udało mi się przyczynić swoją pracą zawodową i to daje mi radość największą spośród wszystkich radości, jakie może dać praca.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Staram się nieustannie, poprzez kursy i szkolenia, podnosić swoje kwalifikacje. Szczególnie interesuje mnie temat autyzmu.

NATALIA

NATALIA

Logopeda, neurologopeda w przedszkolu i żłobku

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Logopedia o specjalności nauczycielskiej oraz studiów magisterskich o specjalności neurologopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc oraz obserwując zajęcia logopedyczne w przedszkolach, szkole podstawowej i fundacji wspierającej rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posługuję się językiem migowym na poziomie podstawowym. Do moich szczególnych zainteresowań naukowych należą: korekcja wad wymowy, terapia osób z deficytami słuchowymi oraz terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych w kursach, szkoleniach i konferencjach.

ANGELIKA

ANGELIKA

Psycholog w przedszkolu i żłobku

Ukończyłam studia ze ścieżki specjalizacyjnej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadam duże doświadczenie w pracy z dziećmi między innymi jako opiekun i koordynator w żłobku, gdzie mogłam przyjrzeć się zachowaniom dzieci w różnych aspektach  życia, już od najmłodszych lat.  Ukończyłam szkolenia w ramach cyklu spotkań Akademia Trenera Postaw Emocjonalnych Dzieci i Młodzieży, posiadam również  przygotowanie pedagogiczne. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność, cieszę się każda chwilą spędzona z nimi a świadomość że mogę im pomóc w trudnych dla nich sytuacjach, daje mi ogromną satysfakcję.Uwielbiam tańczyc, śpiewać a w pracy z dziećmi staram się być bardzo kreatywna, aby czas spędzony ze mną był dla nich jak najbardziej atrakcyjny.

Przedszkole

Siostra Łucja

Siostra Łucja

Zastępca dyrektora przedszkola i żłobka, nauczyciel, wychowawca grupy Rybek

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika małego dziecka na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie na Ateneum Wyższej Szkole w Gdańsku również na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoją przygodę z dziećmi rozpoczęłam w 2012 roku w Podstawowej Szkole Specjalnej w Ełku, a także w Domu Pomocy Społecznej, gdzie przez rok zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Następnie pracowałam, jako nauczyciel w Przedszkolu Anielinek w Otwocku. Od 5 lat jestem nauczycielem i wychowawczynią w „Benedyktynku”.

Od blisko 15 lat jestem Benedyktynką Misjonarką, zgodnie z hasłem mojego Zgromadzenia, pragnę uwielbiać Pana Boga we wszystkim, zwłaszcza w każdym dziecku, wychowanku, które traktuje, jako dar, prezent powierzony przez Pana Boga. Uważam, że zasadniczym i najważniejszym obowiązkiem wychowawcy, którym kieruję się w swojej pracy, jest zrozumienie wychowanka, poznanie jego potrzeb, pytań i dylematów oraz przedstawienie mu szerokiej palety możliwości i rozwiązań, tak by on sam mógł odkrywać swoje bogactwo, podejmować decyzje, a co z tego wynika wzrastać w wolności i odpowiedzialności.

Joanna

Joanna

Nauczyciel, wychowawca grupy Rybek

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika ze specjalizacją doradztwo zawodowe i personalne. Wzbogacałam również swoją wiedzę i umiejętności biorąc aktywny udział w różnych kursach i szkoleniach. Obecnie studiuje pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Pracę z dziećmi rozpoczęłam już w trakcie swoich studiów – nabywałam wtedy doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Jako nauczyciel/opiekun staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania oraz poznawania świata tak, aby same znajdowały odpowiedzi na pytania, które je nurtują. Każdy Maluch jest dla mnie wyjątkowy i do każdego podchodzę indywidualnie.
Jestem osobą bardzo pogodną, staram się iść przez życie z uśmiechem (mając cichą nadzieję, że wszystkich nim zarażę ;)), a moje motto w pracy brzmi: „Uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka”.
Siostra Dobrawa

Siostra Dobrawa

Nauczyciel, wychowawca grupy Muszelek

Pierwsze kroki w Zgromadzeniu i w pracy z dziećmi stawiałam 26 lat temu u boku Siostry Teresity. Potem formacja zakonna, studia magisterskie na kierunku historia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum. Aktualne miejsce posługi to Przedszkole „Benedyktynek” w Gdańsku nad Bałtykiem, a konkretnie Bursztynki – grupa 3-latków.

Ks. Krzysztof Grzywocz mówił, że: „Tak jak maleńkie dziecko uczy się mówić, rodzi się do świadomości w miłosnym, zdrowym dialogu rodziców: ojca i matki, tak chrześcijanin rodzi swoje słowo, swoją świadomość, swoje bycie w odwiecznym dialogu Ojca i Syna w Duchu Świętym.” Źródłem, do którego sięgam w swojej pracy z dziećmi oraz życiu osobistym jest Bóg, cała pełnia. I do tego poznania: człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego, historii i Boga chcę prowadzić siebie i wszystkich, których ON stawia na mojej drodze.

Marta

Marta

Nauczyciel, wychowawca grupy Muszelek

Skończyłam studia licencjackie o kierunku Pedagogika, ze specjalizacją Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia magisterskie o kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje początki w pracy z dziećmi stawiałam podczas wielu studenckich praktyk czy wolontariatów oraz pracy w żłobku. Od 2021 roku jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Benedyktynek. W swojej pracy kocham możliwość bycia kreatywną i kontakt z drugim człowiekiem. Interesuje się muzyką i podróżami, co staram się wykorzystywać w swojej pracy z dziećmi. Chcę otwierać dzieci na nowe doświadczenia, emocje i wzbogacać ich wiedzę.

s. Hiacynta

s. Hiacynta

Nauczyciel, wychowawca grupy Bursztynków

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” – Św. Jan Paweł II

Od 2020 roku pracuję w Przedszkolu „Benedyktynek”  jako nauczyciel i wychowawczyni. W Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek, jestem od 2016 roku.

Poprzez kursy i szkolenia uzupełniam swoją wiedzę. Wszyscy pragniemy, aby młode pokolenie już od najmłodszych lat życia rozwijało się i kształciło, otrzymując od wychowawców jak najlepsze wzorce, godne naśladowania i rozwoju.

„Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu i Kościoła, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o Kościół, o naród, o cały naród”. – Św. Jan Paweł II

Agnieszka

Agnieszka

Nauczyciel, wychowawca grupy Bursztynków

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracuję z dziećmi od 11 lat od samego początku w Przedszkolu „Benedyktynek”, to właśnie tu nabywałam doświadczenia w pracy z dziećmi. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzebę doświadczania i poznawania, pomagam w rozumieniu otaczającego je świata. Wspieram, aby były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Jestem osobą pogodną i z uśmiechem idę przez życie.

Marzena

Marzena

Asystent nauczyciela grupy Muszelek i grupy Rybek

Jestem pomocą nauczyciela w grupie 4 latków, w „Benedyktynku” pracuję trzy lata. Lubię dzieci, a one lubią mnie. Staram się być pomocna w ich codziennej komunikacji i poszerzaniu horyzontów poprzez wspomaganie w realizacji celów nauczyciela. Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Moją rolą jest poznanie dziecka i zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających, dzieciom bezpieczeństwo.

Wiola

Wiola

Asystent nauczyciela grupy Bursztynków

Jestem asystentką nauczyciela w najstarszej grupie przedszkolnej – Rybkach. Jestem osobą elastyczną i otwartą na zmiany. W wyniku doświadczeń osobistych postanowiłam przeorganizować życie zawodowe na pracę z dziećmi. Jestem osobą ciepłą i życzliwą. Przebywanie wśród dzieci sprawia mi ogromną radość. Jest we mnie chęć rozwoju i uczenia się nowych rzeczy.

Anastasiia

Anastasiia

Asystent nauczyciela grupy Bursztynków

Jestem asystentem nauczyciela w grupie Bursztyneków. Jestem osobą towarzyską i otwartą. Inspirują mnie dzieci, ich urocze zabawy, momenty, w których uczą się czegoś nowego. Bardzo się cieszę, gdy widzę zachwyt w ich oczach. Razem z nauczycielem dążę do wszechstronnego rozwoju i dobrego samopoczucia dzieci w mojej grupie. Mam też własne dziecko, które jest uczęszcza do grupy Bąbelków. W wolnym czasie lubię kaligrafię brushpenem, lubię też robótki ręczne, tzw. handmade, czytać, jeździć na rowerze.

Żłobek

Siostra Ignacja

Opiekunka, wychowawca grupy Bąbelków

 

Dagmara

Dagmara

Opiekunka, wychowawca grupy Perełek

Zawodowo z Dziećmi związana jestem od ośmiu lat. W żłobku Benedektynek pracuję jako opiekunka. Kontakt z Dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości a jednocześnie jest dużym wyzwaniem. Poprzez szkolenia i kursy nieustannie uzupełniam swoją wiedzę i doskonalę warsztat pracy. Każdego dnia staram się dawać Dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego. W wolnych chwilach uwielbiam wędrówki po górach i poznaje świat zwiedzając jego różne zakątki. Moje motto to: „Traktuj obce Dzieci tak jak byś chciała aby twoje traktowano!”.

Nataliia

Nataliia

Opiekunka, wychowawca grupy Bąbelków

Pochodzę z Ukrainy, z Kijowa. Mam wykształcenie średnie, ale moim marzeniem od dzieciństwa była praca z dziećmi. Tak się jednak złożyło, że moje marzenie spełniło się dopiero w wieku 40 lat. Najpierw pracowałam jako niania rodzinna przez 10 lat. Przez ostatnie 2 lata pracowałam w przedszkolu w Kijowie jako asystentka nauczyciela. Ale moje życie zmieniło się w lutym 2022 roku.

Byłam zmuszony uciekać przed wojną i spełniać swoje pragnienia i marzenia w Polsce. Dzięki

możliwości, jaką dała mi dyrekcja przedszkola „Benedyktynek”, od kwietnia 2022 roku pracuję jako asystent nauczyciela w Żłobku. Praca z dziećmi przynosi mi przyjemność i radość. Chcę, aby każde dziecko nauczyło się być szczęśliwe. Moje motto to: „Dzieci nie są rzeczami do formowania, ale ludźmi do odkrycia”. W wolnym czasie lubię piec ciasta i słodycze, podróżować i uczyć się nowych rzeczy.

Ludmiła

Ludmiła

Opiekunka, wychowawca grupy Perełek

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo, opieka, ciepła i przyjazna atmosfera.  Mam własne dziecko, więc do wszystkiego podchodzę w pracy tak, jak bym chciała dla mojej córki, to jest moje motto ). Dla mnie nagrodą jest uśmiech i szczęście dziecka, codzienne „małe” wielkie osiągnięcia, w których pomagamy i wspieramy dzieci.  Lubię teatr, kino, aktywny wypoczynek, interesuję się psychologią, historią, uwielbiam poznawać świat poprzez podróże
ANASTASIIA

ANASTASIIA

Opiekunka, wychowawca grupy Perełek

Jestem osobą towarzyską i otwartą. Inspirują mnie dzieci, ich urocze zabawy, momenty, w których uczą się czegoś nowego. Bardzo się cieszę, gdy widzę zachwyt w ich oczach. Razem z nauczycielem dążę do wszechstronnego rozwoju i dobrego samopoczucia dzieci w mojej grupie. Mam też własne dziecko, które jest uczęszcza do grupy Bąbelków. W wolnym czasie lubię kaligrafię brushpenem, lubię też robótki ręczne, tzw. handmade, czytać, jeździć na rowerze.

Pin It on Pinterest

O nasKadra