Patronka

Patronką Żłobka jest Matka Jadwiga Józefa Kulesza, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Matka Jadwiga Józefa Kulesza urodziła się w 1859 r. w Karabelówce na Podolu w rodzinie ziemiańskiej. Odkryła swoje powołanie w trudnych dla naszej Ojczyzny ale także dla Kościoła i klasztorów czasach zaborów. Idąc za głosem Bożego Serca rozpoczęła formację zakonną w wileńskim konwencie benedyktyńskich mniszek i otrzymała zakonne imię: siostra Jadwiga. Skrycie złożyła śluby 7 marca 1902 r. Wymuszona sytuacją polityczną konspiracja zakonnego życia Matki Jadwigi prowadziła ją tułaczymi drogami przez różne klasztory, zanim znalazła się w Białej Cerkwi. Wsłuchując się nieustannie w pragnienia Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ogromnej pomocy pani Jadwigi Alexandrowicz założyła tam ochronkę dla dzieci osieroconych wskutek działań wojennych, a dla zgłaszających się do pomocy w prowadzeniu tego dzieła dziewcząt, pragnących pogłębionego życia duchowego, stała się Matką i Założycielką wspólnoty zakonnej.

Pierwsze obłóczyny kandydatek do zakonu odbyły się 24 czerwca 1917 r. i z tego powodu uroczystość św. Jana Chrzciciela uważa się za dzień założenia naszej rodziny zakonnej. To tak jakby dzień urodzin naszego Zgromadzenia J

Matka Jadwiga przekazała duchowym córkom to, co kochała i czym sama żyła: Regułę św. Benedykta i cześć dla Boskiego Serca. Nade wszystko ceniła pokój, choć sama tak mało go zaznała w życiu osobistym i zakonnym. Młode Zgromadzenie hartowało się w licznych przeciwnościach i niepokojach wojennych – bolszewickiej pożogi, terroru wołyńskiej zbrodni, niemieckiej okupacji. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności, wzrastało w powołania szukając nowych miejsc do prowadzenia swojej misji. Siostry zmuszone do opuszczenia Białej Cerkwi znalazły przystań najpierw w Kowlu, a potem także w Łucku i okolicznych miejscowościach. Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic przesiedliły się do centralnej Polski i bardzo szybko rozprzestrzeniły się jak iskry z ogniska niosąc skarb wiary i płomień miłości w nowe miejsca.

Matka Jadwiga zmarła w Łucku w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 5 kwietnia 1931 r. o godz. 13.00. Skromny pogrzeb odbył się we Wtorek Wielkanocny na łuckim cmentarzu. Dziś miejsce grobu Założycielki nie jest znane, a cmentarz został zniszczony przez władze radzieckie i zamieniony na park.

Za przykładem Założycielki Matki Jadwigi rozmiłowanej w Regule św. Benedykta i wsłuchanej w bicie Serca Boskiego Oblubieńca, siostry benedyktynki misjonarki starają się docierać ze swoją posługą do wszystkich ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży, dostrzegając ich opuszczenie fizyczne czy w obecnych czasach nawet bardziej duchowe, by nieść im pomoc, a nade wszystko zakorzeniać ich w miłości Boga i do Niego prowadzić.

Naszej Założycielce los dzieci leżał bardzo mocno na sercu. Była zatroskana o ich potrzeby materialne i duchowe, o wszechstronny rozwój i radzenie sobie w życiu po opuszczeniu naszych ośrodków. Takie dziedzictwo nam przekazała i staramy się naszą działalnością dokładać kolejną cegiełkę do jej dzieła i do budowy lepszego świata w przyszłości, bo przecież dzieci są przyszłością nas wszystkich.

Modlimy się, aby Duch Święty, nadal kontynuował swoje dzieło w każdej z nas i w całym Zgromadzeniu, aby nasze życie i powołanie ukazywało potęgę Bożej miłości. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!

5 kwietnia to dzień narodzin dla Nieba Patronki Przedszkola i Założycielki Zgromadzenia Matki Jadwigi Kuleszy. Dla nas to dzień jej szczególnej pamięci i przyzywania jej orędownictwa, do czego wszystkich zachęcamy i zapraszamy.

Modlitwa za wstawiennictwem M. Jadwigi Kuleszy

Najświętsze Serce Jezusa, Serce mojego Pana i Przyjaciela, pragnę z miłością trwać przy Tobie, Boże serca mego; ogrzać się w promieniach Twego miłosierdzia, przez które posyłasz nam światło i błogosławieństwo.

Razem z Matką Jadwigą Kuleszą, która wiernie ukochała Twoje Boskie Serce, chcę Cię uwielbiać i dziękować za Twoją miłosierną miłość.

Jezu cichy i pokornego Serca, ufając we wstawiennictwo Matki Jadwigi, proszę Cię, o łaskę …, której tak bardzo pragnę i potrzebuję.

Do Rany Twego Serca, mój Zbawicielu, przykładam moje troski i cierpienia i ufam, że mnie wysłuchasz, uzdrowisz i uzdolnisz do życia ofiarną miłością. Amen.

Zasady wychowania

Działalność wychowawcza Zgromadzenia ma swoje odbicie we „własnym” systemie wychowawczym. Pedagogika Sióstr Benedyktynek Misjonarek opiera się na najnowszych zdobyczach pedagogicznych, psychologicznych, na wartościach chrześcijańskich płynących z Ewangelii oraz na specyficznym rysie związanym z duchowością benedyktyńską.

Pin It on Pinterest

O nasPatronka