RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), INFORMUJEMY:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, ul. Wczasy 2, 80-509 Gdańsk, NIP: 583-22-14-808. Z Administratorem można się kontaktować poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: przedszkole@benedyktynki.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. ul. Wczasy 2, 80-509 Gdańsk.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
  • rekrutacji,
  • komunikacji w sprawach przedszkolnych, żłobkowych oraz wydarzeń organizowanych przez Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
  • administracyjnych
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania Państwa danych osobowych,
  • usunięcia Państwa danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: przedszkole@benedyktynki.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. ul. Wczasy 2, 80-509 Gdańsk.

 1. Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne, tj.:
  • do momentu wycofania zgody,
  • do momentu wygaśnięcia/rozwiązania umowy – z zastrzeżeniem dozwolonego dalszego przetwarzania na podstawie przepisu prawa np. cele rozliczeniowe, przedawnienie roszczeń, cele statystyczne
  • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Więcej informacji: http://benedyktynki.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

  Pin It on Pinterest

  O nasRODO