Żłobek

Przedszkole i Żłobek Niepubliczny „Benedyktynek” im. Matki Jadwigi Kuleszy w Gdańsku prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Jest placówką niepubliczną wychowującą dzieci w wierze rzymsko-katolickiej. Jego celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wiary katolickiej. Jest to miejsce, w którym dziecko uczy się rozumieć siebie, innych, otaczający świat, a także poznaje Boga i uczy się z Nim rozmawiać poprzez modlitwę.

Wszystkie nasze działania mają służyć coraz lepszemu funkcjonowaniu placówki, lepszej współpracy z rodzicami powierzonych nam dzieci a przede wszystkim dzieciom, które w naszej placówce podejmują trud wzrostu i rozwoju swojego „małego człowieczeństwa”. Zadaniem wspólnoty wychowawczej Żłobka jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska dziecka, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego w placówce.

Najważniejszą według nas cechą dobrego Żłobka jest jego rodzinna atmosfera i współdziałanie wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwój konkretnego dziecka. W swojej codziennej pracy staramy się wspierać rodziców w ich trudzie wychowywania małego człowieka.

Cieszymy się, że nasz Żłobek jako placówka katolicka może zaoferować tak wiele rzeczy, które pomagają zbliżyć się rodzicom do swych dzieci, dzieciom do rodziców, a przede wszystkim nam wszystkim do Boga poprzez wspólną wędrówkę ku Niemu.

Każde dziecko, które uczęszczało do naszego Żłobka ma możliwość kontynuacji nauki w Benedyktynku, gdyż prowadzimy również Przedszkole, które realizuje te same zasady wychowawcze, posiada jednakową misję i cel.

W przedszkolu realizowany jest program edukacyjny zatwierdzony przez MEN, rozszerzony o zajęcia dodatkowe takie jak religia, rytmika, język angielski, logopedia, gimnastyka, piłka nożna, szachy, taniec. Dodatkowo organizujemy wycieczki, które mają na celu przede wszystkim poznawanie i rozmiłowanie w „małej Ojczyźnie” Gdańsku oraz w ojczystym kraju; rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszej Polski, poznanie jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

Zasady i zwyczaje w Żłobku

Czytanie dzieciom bajek

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. W Żłobku zachęcamy rodziców do czytania bajek dzieciom. Każdego dnia chętni rodzice przychodzą do naszej sali i od godziny 8:00 do 8:20 czytają bajki dzieciom. Najczęściej czytane utwory wybierane są przez córkę bądź syna. 

Zdaniem psychologów czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dziennie, codziennie – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM

W naszym Żłobku istnieje BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW. Udostępniamy w niej różnego rodzaju książki dotyczące wychowania, pogłębiania wiary, umacniania więzi małżeńskich. Po wcześniejszym wpisaniu się w specjalny zeszyt, istnieje możliwość wypożyczenia książki do domu.

DZIEŃ ULUBIONYCH ZABAWEK

Każdy poniedziałek jest w naszym Żłobku Dniem Zabawki. Tego dnia dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę z domu. W pozostałe dni dzieci bawią się zabawkami znajdującymi się w naszych salach. Dzięki temu uczymy Nasze pociechy dzielić się z innymi, zachęcamy do zabawy w grupie. Kiedy dziecko rozpoczyna swoją przygodę ze Żłobkiem może mieć codziennie ze sobą swoją ulubioną przytulankę, zabawkę pieluszkę, która zapewni mu większe poczucie bezpieczeństwa i ułatwi proces adaptacji.

Przypominamy, że do żłobka przynosimy tylko JEDNĄ BEZPIECZNĄ zabawkę, unikajmy zabawek małych i zawierających niebezpieczne elementy, złożonych z drobnych części. Nie pozwalajmy również na przynoszenie broni, nie propagujemy przemocy, a jest wiele innych atrakcyjnych zabawek, którymi można się wspólnie radośnie bawić z innymi.

Dzień owocowo-warzywny

Promocja zdrowia oraz wyrabianie zdrowotnych nawyków to jedno z ważniejszych zadań Żłobka. Dlatego każdy piątek jest dniem owocowo-warzywnym. Tego dnia dzieci do żłobka przynoszą swoje ulubione owoce lub warzywa. Wspólnie poznajemy nowe smaki i zachęcamy do ich spróbowania. Z przyniesionych zdrowych smakołyków często tworzymy: sałatki owocowe, koktajle czy soki owocowe.

W trakcie wspólnych zabaw i różnorakich działań dzieci poznają walory odżywcze wybranych owoców i warzyw, oraz możliwe formy ich spożywania. Uczymy się jak ważne dla dobrego samopoczucia jest uwzględnienie w diecie odpowiedniej ilości warzyw  i owoców.

Leki w żłobku

Na terenie Żłobka nie podajemy dzieciom żadnych leków. Wyjątek stanową jedynie dzieci przewlekle chore. Wtedy należy zachować odpowiednie procedury.

maluch +

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja – 2021

FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2021 –moduł 4

W dniu 28 lipca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2021.

Nasz Żłobek Niepubliczny im. Matki Jadwigi Kuleszy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Gdańsku działający na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uzyskał dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach modułu 4 od stycznia 2021 do grudnia 2021 roku.

W 2021 r. Program „MALUCH+” realizowany będzie w ramach 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Dofinansowanie w Module 4 przeznaczone jest na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach/klubach oraz u dziennego opiekuna, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W zakresie funkcjonowania miejsc, dofinansowanie docelowo przeznaczone jest nie dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki, a dla rodziców na obniżenie ponoszonych przez nich miesięcznych opłat za pobyt dziecka (bez wyżywienia).

W roku 2021 jest kwota miesięcznego dofinansowania na 1 dziecko wynosi 80 zł.

Grupy

Bąbelki1-2 lata

Jesteśmy najmniejszymi skarbami Benedyktynka, mamy od 1 roku do 2 lat. Właśnie rozpoczynamy naszą przygodę w Żłobku. Tutaj rozwijamy swoje talenty, rozbudzamy wyobraźnię i uczymy się samodzielności. W grupie Bąbelków powstają nasze pierwsze prace plastyczne. Uwielbiamy dotykać, ściskać, manipulować, smakować dlatego uczestniczymy w różnorodnych zabaw sensorycznych, umożliwiających nam poznawanie świata. Każdego dnia uczymy się poprzez zabawę, malujemy, uczestniczymy w zajęciach z chustą animacyjną oraz ruchowych i oczywiście tańczymy. Uwielbiamy spacery nad morze i zabawy na plaży, chociaż nasz plac zabaw też jest super.

Czy wiecie, że mamy również warsztaty naukowe, dzięki którym rozbudzamy ciekawość świata i warsztaty kulinarne uczące nas samodzielności i kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe. Plan naszego dnia jest elastyczny, dostoswany do naszych potrzeb, możemy spać i odpoczywać, kiedy tylko tego potrzebujemy. Z wiekiem nasze Opiekunki starają się wprowadzić już jedną drzemkę i bardziej ujednolicony plan dla nas wszystkich.

Perełki2-3 lata

Cześć i czołem! Jesteśmy Perełki, największe skarby naszych rodziców. Codziennie przychodzimy, przybiegamy lub przyjeżdżamy swoimi karocami do Żłobka, by wspólnie się bawić. Jesteśmy już całkiem duzi, a na pewno nie najmniejsi w naszym Żłobku. Mamy od 2 do 3 lat. Czy wiecie, że kiedy ktoś z nas skończy 2,5 roku staje się prawdziwym przedszkolakiem!

Każdego dnia poznajemy świat z zupełnie nowej strony. Zabawa na placu zabaw, wspólne czytanie bajek czy własnoręcznie napisany list na maszynie do pisania! Tak wiele przygód, a kolejne wciąż przed nami.

Aby ćwiczyć nasze rączki tworzymy masy sensoryczne, kolorowe plasteliny a nawet śnieg. Nie do wiary co się tutaj dzieje! U nas nie ma nudy.

Jednak zdecydowanie naszym ulubionym zajęciem są wspólne tańce, których w naszej grupie nie brakuje! Od rana nasze rączki i nóżki aż same rwą się do tanecznej zabawy.

Czujemy się tutaj jak w domu i zawsze z wielkim uśmiechem wchodzimy do naszej perełkowej sali. Nie zamienimy naszej grupy na żadną inną!

6.30 – 7.30 „Radosny poranek” – schodzenie się dzieci, serdeczne powitanie
7.30 – 8.00 Zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci – manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
8.00 – 8.20 Czytanie dzieciom bajek
8.20 – 8.30 Poranna rozgrzewka, przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00 Śniadanie, czynności higieniczne
9.00 – 9.15 Na modlitwę czas… wspólna modlitwa w grupach
9.15 – 9.45 Zabawa i edukacja – realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej; zabawy dowolne według zainteresowań i podejmowane z inicjatywy dzieci
9.45 – 10.00 Drugie śniadanie
10.00 – 11.00 Pobyt na świeżym powietrzu – zajęcia i zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w terenie
11.00 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-porządkowe
11: 30 – 12.00 Obiad
12:00 – 12:15 Toaleta poobiednia
12.15– 14:30 Leżakowanie
14.30 – 15.00 Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe
15.00 – 16.30 „Wesołe popołudnie” – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub na placu zabaw – manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; troska o ład i porządek w otoczeniu; rozchodzenie się dzieci, serdeczne pożegnanie i powrót do domu
16.30 – 17.00 Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych

Oprócz zajęć edukacyjnych organizowanych każdego dnia przez opiekunki, oferujemy również dodatkowe zajęcia, których koszt jest wliczony w opłatę stałą. Odbywają się one od września w grupie Perełek oraz po przejściu procesu adaptacji w grupie Bąbelków.

Plan zajęć dodatkowych w grupie Perełek 2020/2021

Poniedziałek:
10:30 – 11:00  Zajęcia sportowe
11:00 – 11:30 Rytmika

Wtorek:
10:00 – 10:30 Logopedia grupowa

Czwartek:
10:30-11:00 angielski

 
Każdego dnia w naszym Żłobku Opiekunki organizują zajęcia edukacyjne według następującego harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ PLASTYCZNY

Edukacja plastyczna ma bardzo duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Nie tylko rozwija ona wrażliwość, kształtuje poczucie estetyki, ale jest też formą ćwiczeń motoryki małej. Dodatkowo swobodna ekspresja plastyczna pomaga w regulacji emocji: rozładowuje napięcia, pełni funkcję kompensacyjną oraz wzbudza pozytywne emocje. Zadania inspirują i pobudzają dzieci do kreatywnego działania. Podczas zajęć stosujemy różnorodne techniki plastyczne i materiały.

 

WTOREK – DZIEŃ MUZYCZNY

Celem zajęć muzycznych jest umuzykalnienie dzieci i ćwiczenie poczucia rytmu, poprzez wspólne śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, taniec i grę na instrumentach perkusyjnych.

 

ŚRODA – DZIEŃ SENSORYCZNY

Zajęcia sensoryczne polegają na samodzielnej, wolnej zabawie różnymi produktami spożywczymi i plastycznymi bezpiecznymi dla dzieci. Zabawa ta ma na celu stymulowanie dziecięcych zmysłów takich jak węch, wzrok, smak, dotyk i słuch. Kolorowe barwy, przeróżne kształty, formy, faktury i tekstury przenoszą maluszki w świat nieodkrytych dotąd wrażeń.

 

CZWARTEK – DZIEŃ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM / WARSZTATY KULINARNE / WARSZTATY NAUKOWE

Kluczowe dla prawidłowej wymowy języka obcego jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie nauki tego języka. Tylko wówczas możliwe jest swobodne, naturalne brzmienie, tożsame z prawidłową wymową, przyjętą jako takową w danym kraju.” Anna Rattenbury

Maluchy uczestniczą w zabawach muzycznych w języku angielskim. Podczas zajęć dzieci tańczą, bawią się i śpiewają  – w ten sposób wchodzą w język niejako naturalnie.

 

PIĄTEK – DZIEŃ SPORTOWY

Wszechstronny, spontaniczny ruch jest charakterystyczną cechą optymalnego rozwoju psychomotorycznego malca. W żłobku nabywamy podstawowych umiejętności ruchowych, stopniowo doskonalimy ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Zabawy ruchowe opierają się na chodzeniu, bieganiu, podnoszeniu, różnego rodzaju poruszaniu się. Turlanie, bujanie, omijanie przeszkód, podrzucanie woreczkami, przechodzenie w tunelach itp. Zajęcia często odbywają się przy muzyce.

Kuchnia

W naszym Żłobku posiadamy własną, domową kuchnię. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu przez siostry zakonne, które gotują smacznie i zdrowo. Przygotowujemy również posiłki dla dzieci z alergią.

 

Jadłospis

W  Żłobku obowiązuje jadłospis na cztery tygodnie, który cyklicznie się powtarza.

 

alergeny pokarmowe

1    Mleko oraz jego przetwory

2    Zboża zawierające gluten

3   Jaja i produkty pochodne

4    Seler

5    Gorczyca i musztarda

6   Ryby i produkty pochodne

7    Ziarna sezamu

8    Rośliny strączkowe

9    Orzechu

10   Orzechy ziemne / Arachidowe /

11   Soja

12   Mięczaki

13   Dwutlenek siarki / siarczany /

14   Skorupiaki

 

I tydzień

PONIEDZIAŁEK

Śniadanie Pieczywo mieszane z masłem (1,2) z wędliną i świeżymi warzywami sezonowymi, kawa zbożowa z mlekiem (1,2)

II Śniadanie Owoce sezonowe.

Obiad Rosół z makaronem (2,3,4) i natką pietruszki, udka kurczaka, ziemniaki, fasolka szparagowa z bułeczką i masełkiem (1,2,8), herbata owocowa.

Podwieczorek Chrupki kukurydziane, tarta marchewka z jabłkiem, mleko (1),  herbata z cytryną.                                                    

 

WTOREK

I Śniadanie Płatki ryżowe na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2) z wędliną i warzywami sezonowymi, herbata z cytryną.

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad Zupa brokułowa z ziemniakami (1,4), makaron spaghetti z sosem bolognese (1,2,3), surówka z kapusty pekińskiej i papryki, herbata owocowa;

Podwieczorek Domowa drożdżówka (1,2,3), owoc sezonowy, kakao (1), herbata z cytryną.

 

ŚRODA

I Śniadanie Kasza jaglana na mleku (1,2), pieczywo mieszane z masłem (1,2) z wędliną i z warzywem sezonowym, herbata z cytryną.

 II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad Zupa kartoflanka  ze świeżymi ziołami (1,4), kotlety z jajek (2,3), ryż, ogórek kiszony, woda z cytryną.

Podwieczorek Serek waniliowy (1), owoc sezonowy, herbata z cytryną.

 

CZWARTEK

I Śniadanie Zupa mleczna z makaronem (1,2,3),  pieczywo mieszane z masłem (1,2), z wędliną drobiową i warzywami sezonowymi, herbata owocowa.

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad Zupa nylonowa z natką pietruszki (4), bitki z karkówki, ziemniaczki gotowane, bukiet warzyw sezonowych, woda z cytryną.

Podwieczorek Zapiekanki z serem żółtym (1,2), warzywo sezonowe, herbata z cytryną.

 

PIĄTEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane z masłem (1,2), pasta rybna (6) z warzywami sezonowymi, kawa zbożowa

z mlekiem (1,2).

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad Zupa buraczkowa z ziemniakami (1,4) z natką pietruszki, kluski leniwe polane masłem z bułką tartą (1,2,3), tarta marchewka z owocami, woda  z miętą i cytryną.

Podwieczorek  Biszkopty (1,2,3), owoc sezonowy, woda z miętą i cytryną

II tydzień

PONIEDZIAŁEK

I Śniadanie Płatki kukurydziane na mleku (1),  pieczywo mieszane z masłem (1,2) z wędliną i warzywami sezonowymi, herbata owocowa.

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Zupa pomidorowa (1,4), kotlety mielone (2,3), ziemniaczki gotowane, buraczki duszone, woda z miętą i cytryną.

Podwieczorek  Budyń z sokiem owocowym (1,2), owoc sezonowy, herbata z cytryną.

 

WTOREK

I Śniadanie Płatki ryżowe na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2), pasta jajeczna (3), warzywo sezonowe, herbata z cytryną;

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad  Zupa jarzynowa (1,4), gulasz (1,2), kasza gryczana, surówka z kapusty kiszonej, herbata z cytryną.

Podwieczorek  Sałatka owocowa, chrupki kukurydziane, mleko (1),  herbata z cytryną.

 

ŚRODA

I Śniadanie Parówki z szynki, pieczywo mieszane z masłem (1,2), z warzywami sezonowymi, kawa zbożowa z mlekiem (1,2).

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Krupnik z natką pietruszki (1,4), pierożki z serem, / pierogi z owocami, polane sosem waniliowym  (1,2,3).

Podwieczorek  Pieczywo mieszane z masłem i pasztetem (1,2,3), warzywo sezonowe, herbata z cytryną.

 

CZWARTEK

I Śniadanie Kluski lane na mleku (1,2,3), pieczywo mieszane z masłem (1,2), z wędliną drobiową i warzywami sezonowymi, herbata owocowa.

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad Zupa dyniowa z grzankami (1,4), holiszki – gołąbki bez zawijania, surówka z warzyw sezonowych, ziemniaczki gotowane, woda z miętą i cytryną.

Podwieczorek Rurki z bitą śmietaną (1,2,3), owoc sezonowy, herbata owocowa.

 

PIĄTEK        

I Śniadanie Pieczywo mieszane z masłem (1,2), z serem żółtym (1) i warzywami sezonowymi, herbata z cytryną.

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Zupa cytrynowa (1,4), ryba (6), ziemniaki, surówka z sałaty lodowej, woda z miętą.

Podwieczorek Wafle ryżowe z dżemem, marchewka, mleko (1).

 

 III tydzień

PONIEDZIAŁEK

I Śniadanie Zacierka na mleku (1,2,3), pieczywo mieszane z masłem (1,2),  z wędliną i warzywami sezonowymi, herbata owocowa.

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad Barszcz biały z jajkiem (1,2,3), schab zapiekany w ziołach, ziemniaczki gotowane, jabłko pieczone, herbata z cytryną.

Podwieczorek Kasza manna z sokiem owocowym (1), owoc sezonowy, herbata z cytryną.                                                  

 

WTOREK

I Śniadanie Płatki ryżowe na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2), wędlina, warzywo sezonowe,  herbata z cytryną.

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad  Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty (4), klops pieczony (2,3), kasza pęczak, sałata, sos vinegret, \woda z miętą i cytryną.

Podwieczorek Ciasto domowe (1,2,3), mleko (1).

 

ŚRODA

I Śniadanie Płatki kukurydziane na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2), z pasztetem i warzywami sezonowymi, herbata z cytryną.

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Zupa koperkowa (1,4), makaron zapiekany z serem białym, bita śmietana (1,2,3), herbata owocowa.

Podwieczorek Wafle domowe (1,2,3), owoc sezonowy, herbata z cytryną.

 

CZWARTEK

I Śniadanie Kasza jaglana na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2), z wędliną i świeżymi sezonowymi warzywami, herbata owocowa.

II Śniadanie  Owoc sezonowy.                                                             

Obiad Zupa ryżowa (4), pyzy ziemniaczane z mięsem (2,3), ogórek kiszony, woda z cytryną.

Podwieczorek Jogurt z bananami (1), paluszki (1,2,3), herbata owocowa.

 

PIĄTEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane z masłem (1,2), pasta rybna (6), warzywa sezonowe, kawa zbożowa z mlekiem (1,2)

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Zupa buraczana z ziemniakami (1,4), natką pietruszki, racuchy z jabłkami (1,2,3), herbata owocowa.

Podwieczorek Chrupki kukurydziane, tarta marchewka z owocami, herbata z cytryną.

 

IV tydzień 

PONIEDZIAŁEK

I Śniadanie Kasza kukurydziana na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2), z wędliną i z warzywami sezonowymi, herbata owocowa;

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Zupa pomidorowa (1,4), klopsiki w delikatnym sosie koperkowym (2,3), ziemniaki, surówka wielowarzywna, woda z miętą i cytryną;

Podwieczorek Kisiel z jabłkiem, biszkopty (1,2,3), mleko (1), woda z cytryną.

 

WTOREK

I Śniadanie Pieczywo mieszane z masłem (1,2), kiełbaska na gorąco, świeże warzywa sezonowe, kawa zbożowa z mlekiem (1,2), herbata z cytryną.

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad  Zupa dyniowa (1,4), mięso wieprzowe w sosie własnym, kasza gryczana, mizeria ze śmietaną, herbata z cytryną.

Podwieczorek Twarożek z koperkiem (1), paluszki (1,2,3), herbata owocowa.

 

ŚRODA

I Śniadanie Owsianka z rodzynkami na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2), z wędliną i świeżymi warzywami sezonowymi , herbata owocowa.

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Zupa brokułowa z grzankami (1,2,4), ryba, ziemniaki, surówka z j kapusty kiszonej, woda z miętą i cytryną.

Podwieczorek Galaretka z owocami, chrupki kukurydziane, herbata z cytryną.

 

CZWARTEK

I Śniadanie Płatki kukurydziane na mleku (1), pieczywo mieszane z masłem (1,2), z wędliną i świeżymi warzywami sezonowymi, herbata z cytryną.

II Śniadanie  Owoc sezonowy.

Obiad Krupnik z natką pietruszki (4), pierś drobiowa w ziołach, ziemniaki, marchewka z groszkiem na ciepło, herbata owocowa.

Podwieczorek Ryż z jabłkiem i cynamonem, sos jogurtowy (1), herbata owocowa.

 

PIĄTEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane z masłem (1,2) z pastą jajeczną (3) i warzywami sezonowymi, kakao (1), herbata owocowa.

II Śniadanie Owoc sezonowy.

Obiad Zupa ogórkowa z natką pietruszki (1,4), naleśniki z serem, dżemem (1,2,3), herbata owocowa.

Podwieczorek Herbatniki (1,2,3), owoc sezonowy, herbata z cytryną.

Opłaty stałe comiesięczne
 1. Opłata stała miesięczna wynosi 1080 zł, od stycznia 2022 będzie wynosiła 1150 zł.
 2. Stawka dzienna żywieniowa 12 zł wyliczana zgodnie z obecnością dziecka w żłobku.

W opłacie stałej zawierają się:

 • Teatrzyki
 • Spotkania muzyczne
 • Religia
 • Zajęcia z rytmiki
 • Język angielski
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia rozwijające motorykę małą i dużą
 • Terapia logopedyczna
 • Zajęcia plastyczna
 • Warsztaty naukowe
 • Warsztaty kulinarne
 • Różnego rodzaju zajęcia poznawcze
 • Zabawy okolicznościowe takie jak: Bal Anioła, Bal Karnawałowy, Dzień Misyjny
 • Wycieczki

 

Opłaty inne
 • PZU 45,00 zł (wrzesień),
 • Wpisowe 250,00 zł Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest uiszczenie opłaty wpisowej. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna.
 • Wyprawka – 150,00 zł – wrzesień
 • Czapeczka – 20 zł – wrzesień

Opłata całkowita jest płatna do 10-tego każdego miesiąca przelewem na konto żłobka.

Numer rachunku żłobka: 49 1160 2202 0000 0003 2801 7062

Na przelewie należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano opłaty.

Istnieje również możliwość opłaty w placówce podczas dyżurów w kancelarii: wtorek oraz środa, w godzinach 15:00-16:30

 

Kiedy dziecko, ukończy 2,5 roku może zostać już przedszkolakiem i przejść na płatności przedszkolne.

Opłaty stałe comiesięczne:
 1. Opłata stała miesięczna wynosi 350 zł
 2. Opłaty stałe zajęcia dodatkowe – obowiązkowe
 • Rytmika 2 x w tygodniu – 30 zł (dla 2,5 latków 1 x w tygodniu – 15 zł),
 • Zajęcia sportowe 2 x w tygodniu – 20 zł (dla 2,5 latków 1 x w tygodniu – 10 zł)
 1. Stawka dzienna żywieniowa 12 zł naliczana zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu

W opłacie stałej zawierają się:

 • Zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Religia 1 x w tygodniu
 • Język angielski 2 x w tygodniu, (dla 2,5 latków 1 x w tygodniu),
 • Terapia logopedyczna grupowa 1 x w tygodniu
 • Terapia logopedyczna indywidualna (po zakwalifikowaniu po badaniach przesiewowych)
 • Teatrzyki/Spotkania muzyczne
 • Warsztaty naukowe
 • Warsztaty kulinarne
 • zabawy okolicznościowe takie jak: Bal Anioła, Bal Karnawałowy, Dzień Misyjny
 • Wycieczki, warsztaty

 

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

 1. Piłka nożna (1 x w tygodniu – 75 zł),
 2. Taniec (1 x w tygodniu – 35 zł),
 3. Szachy (2 x w tygodniu – 60 zł),

 

Opłata całkowita jest płatna do 10-tego każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola.

Numer rachunku przedszkola: 48 1160 2202 0000 0000 5069 9706.

Na przelewie należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano opłaty.

 

Istnieje również możliwość opłaty w placówce podczas dyżurów w kancelarii: wtorki oraz czwartki, w godzinach: 7:45-9:00 oraz 15:30-16:30

 

PROSIMY O PILNOWANIE I DOSTOSOWANIE SIĘ DO TERMINU OPŁAT

Pin It on Pinterest

Żłobek