Żłobek
Przedszkole i Żłobek Niepubliczny „Benedyktynek” im. Matki Jadwigi Kuleszy w Gdańsku prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Jest placówką niepubliczną wychowującą dzieci w wierze rzymsko-katolickiej. Jego celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu wiary katolickiej. Jest to miejsce, w którym dziecko uczy się rozumieć siebie, innych, otaczający świat, a także poznaje Boga i uczy się z Nim rozmawiać poprzez modlitwę.

Wszystkie nasze działania mają służyć coraz lepszemu funkcjonowaniu placówki, lepszej współpracy z rodzicami powierzonych nam dzieci a przede wszystkim dzieciom, które w naszej placówce podejmują trud wzrostu i rozwoju swojego „małego człowieczeństwa”. Zadaniem wspólnoty wychowawczej Żłobka jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska dziecka, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenia klimatu rodzinnego w placówce.

Najważniejszą według nas cechą dobrego Żłobka jest jego rodzinna atmosfera i współdziałanie wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwój konkretnego dziecka. W swojej codziennej pracy staramy się wspierać rodziców w ich trudzie wychowywania małego człowieka.

Cieszymy się, że nasz Żłobek jako placówka katolicka może zaoferować tak wiele rzeczy, które pomagają zbliżyć się rodzicom do swych dzieci, dzieciom do rodziców, a przede wszystkim nam wszystkim do Boga poprzez wspólną wędrówkę ku Niemu.

Każde dziecko, które uczęszczało do naszego Żłobka ma możliwość kontynuacji nauki w Benedyktynku, gdyż prowadzimy również Przedszkole, które realizuje te same zasady wychowawcze, posiada jednakową misję i cel.

W przedszkolu realizowany jest program edukacyjny zatwierdzony przez MEN, rozszerzony o zajęcia dodatkowe takie jak religia, rytmika, język angielski, logopedia, gimnastyka, piłka nożna, szachy, taniec. Dodatkowo organizujemy wycieczki, które mają na celu przede wszystkim poznawanie i rozmiłowanie w „małej Ojczyźnie” Gdańsku oraz w ojczystym kraju; rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszej Polski, poznanie jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

Zasady i zwyczaje w Żłobku

Czytanie dzieciom bajek

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. W Żłobku zachęcamy rodziców do czytania bajek dzieciom. Każdego dnia chętni rodzice przychodzą do naszej sali i od godziny 8:00 do 8:20 czytają bajki dzieciom. Najczęściej czytane utwory wybierane są przez córkę bądź syna.

Zdaniem psychologów czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dziennie, codziennie – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM

W naszym Żłobku istnieje BIBLIOTECZKA DLA RODZICÓW. Udostępniamy w niej różnego rodzaju książki dotyczące wychowania, pogłębiania wiary, umacniania więzi małżeńskich. Po wcześniejszym wpisaniu się w specjalny zeszyt, istnieje możliwość wypożyczenia książki do domu.

DZIEŃ ULUBIONYCH ZABAWEK

Każdy poniedziałek jest w naszym Żłobku Dniem Zabawki. Tego dnia dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę z domu. W pozostałe dni dzieci bawią się zabawkami znajdującymi się w naszych salach. Dzięki temu uczymy Nasze pociechy dzielić się z innymi, zachęcamy do zabawy w grupie. Kiedy dziecko rozpoczyna swoją przygodę ze Żłobkiem może mieć codziennie ze sobą swoją ulubioną przytulankę, zabawkę pieluszkę, która zapewni mu większe poczucie bezpieczeństwa i ułatwi proces adaptacji.

Przypominamy, że do żłobka przynosimy tylko JEDNĄ BEZPIECZNĄ zabawkę, unikajmy zabawek małych i zawierających niebezpieczne elementy, złożonych z drobnych części. Nie pozwalajmy również na przynoszenie broni, nie propagujemy przemocy, a jest wiele innych atrakcyjnych zabawek, którymi można się wspólnie radośnie bawić z innymi.

Dzień owocowo-warzywny

Promocja zdrowia oraz wyrabianie zdrowotnych nawyków to jedno z ważniejszych zadań Żłobka. Dlatego każdy piątek jest dniem owocowo-warzywnym. Tego dnia dzieci do żłobka przynoszą swoje ulubione owoce lub warzywa. Wspólnie poznajemy nowe smaki i zachęcamy do ich spróbowania. Z przyniesionych zdrowych smakołyków często tworzymy: sałatki owocowe, koktajle czy soki owocowe.

W trakcie wspólnych zabaw i różnorakich działań dzieci poznają walory odżywcze wybranych owoców i warzyw, oraz możliwe formy ich spożywania. Uczymy się jak ważne dla dobrego samopoczucia jest uwzględnienie w diecie odpowiedniej ilości warzyw  i owoców.

Leki w żłobku

Na terenie Żłobka nie podajemy dzieciom żadnych leków. Wyjątek stanową jedynie dzieci przewlekle chore. Wtedy należy zachować odpowiednie procedury.

W ramach dofinansowania opłat za żłobek można starać się o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: świadczenie dla rodziców dzieci między 12 a 36 miesiącem życia oraz o Gdański Bon Żłobkowy.

Grupy

Bąbelki1-2 lata

Jesteśmy najmniejszymi skarbami Benedyktynka, mamy od 1 roku do 2 lat. Właśnie rozpoczynamy naszą przygodę w Żłobku. Tutaj rozwijamy swoje talenty, rozbudzamy wyobraźnię i uczymy się samodzielności. W grupie Bąbelków powstają nasze pierwsze prace plastyczne. Uwielbiamy dotykać, ściskać, manipulować, smakować dlatego uczestniczymy w różnorodnych zabaw sensorycznych, umożliwiających nam poznawanie świata. Każdego dnia uczymy się poprzez zabawę, malujemy, uczestniczymy w zajęciach z chustą animacyjną oraz ruchowych i oczywiście tańczymy. Uwielbiamy spacery nad morze i zabawy na plaży, chociaż nasz plac zabaw też jest super.

Czy wiecie, że mamy również warsztaty naukowe, dzięki którym rozbudzamy ciekawość świata i warsztaty kulinarne uczące nas samodzielności i kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe. Plan naszego dnia jest elastyczny, dostoswany do naszych potrzeb, możemy spać i odpoczywać, kiedy tylko tego potrzebujemy. Z wiekiem nasze Opiekunki starają się wprowadzić już jedną drzemkę i bardziej ujednolicony plan dla nas wszystkich.

Perełki2-3 lata

Cześć i czołem! Jesteśmy Perełki, największe skarby naszych rodziców. Jesteśmy grupą przedszkolno – żłobkową. Codziennie przychodzimy, przybiegamy lub przyjeżdżamy swoimi karocami do Benedyktynka, by wspólnie się bawić. Jesteśmy już całkiem duzi, a na pewno nie najmniejsi w naszym Żłobku. Mamy od 2 do 3 lat. Czy wiecie, że kiedy ktoś z nas skończy 2,5 roku staje się prawdziwym przedszkolakiem!

Każdego dnia poznajemy świat z zupełnie nowej strony. Zabawa na placu zabaw, wspólne czytanie bajek czy własnoręcznie napisany list na maszynie do pisania! Tak wiele przygód, a kolejne wciąż przed nami.

Aby ćwiczyć nasze rączki tworzymy masy sensoryczne, kolorowe plasteliny a nawet śnieg. Nie do wiary co się tutaj dzieje! U nas nie ma nudy.

Jednak zdecydowanie naszym ulubionym zajęciem są wspólne tańce, których w naszej grupie nie brakuje! Od rana nasze rączki i nóżki aż same rwą się do tanecznej zabawy.

Czujemy się tutaj jak w domu i zawsze z wielkim uśmiechem wchodzimy do naszej perełkowej sali. Nie zamienimy naszej grupy na żadną inną!

6.30 – 7.30 „Radosny poranek” – schodzenie się dzieci, serdeczne powitanie
7.30 – 8.00 Zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci – manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne
8.00 – 8.20 Czytanie dzieciom bajek
8.20 – 8.30 Poranna rozgrzewka, przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00 Śniadanie, czynności higieniczne
9.00 – 9.15 Na modlitwę czas… wspólna modlitwa w grupach
9.15 – 9.45 Zabawa i edukacja – realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej; zabawy dowolne według zainteresowań i podejmowane z inicjatywy dzieci
9.45 – 10.00 Drugie śniadanie
10.00 – 11.00 Pobyt na świeżym powietrzu – zajęcia i zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w terenie
11.00 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-porządkowe
11: 30 – 12.00 Obiad
12:00 – 12:15 Toaleta poobiednia
12.15– 14:30 Leżakowanie
14.30 – 15.00 Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe
15.00 – 16.30 „Wesołe popołudnie” – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub na placu zabaw – manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; troska o ład i porządek w otoczeniu; rozchodzenie się dzieci, serdeczne pożegnanie i powrót do domu

Oprócz zajęć edukacyjnych organizowanych każdego dnia przez opiekunki, oferujemy również dodatkowe zajęcia, których koszt jest wliczony w opłatę stałą. Odbywają się one od września w grupie Perełek oraz po przejściu procesu adaptacji w grupie Bąbelków.

Plan zajęć dodatkowych w grupie Perełek 2023/2024

Poniedziałek:
11:00 – 11:30 Rytmika

Wtorek:
9:15 – 9:35 Logopedia grupowa

Środa:                                                                                                                                                                                                                      9:30 – 10:00 Religia                                                                                                                                                                                              11:15 – 11:30 Angielski

Czwartek:                                                                                                                                                                                                               9:30 – 10:00 „Tańcem chwalmy Go!”                                                                                                                                                               14:30-15:00 Gimnastyka

Każdego dnia w naszym Żłobku Opiekunki organizują zajęcia edukacyjne według następującego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ PLASTYCZNY

Edukacja plastyczna ma bardzo duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Nie tylko rozwija ona wrażliwość, kształtuje poczucie estetyki, ale jest też formą ćwiczeń motoryki małej. Dodatkowo swobodna ekspresja plastyczna pomaga w regulacji emocji: rozładowuje napięcia, pełni funkcję kompensacyjną oraz wzbudza pozytywne emocje. Zadania inspirują i pobudzają dzieci do kreatywnego działania. Podczas zajęć stosujemy różnorodne techniki plastyczne i materiały.

WTOREK – DZIEŃ MUZYCZNY

Celem zajęć muzycznych jest umuzykalnienie dzieci i ćwiczenie poczucia rytmu, poprzez wspólne śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, taniec i grę na instrumentach perkusyjnych.

ŚRODA – DZIEŃ SENSORYCZNY

Zajęcia sensoryczne polegają na samodzielnej, wolnej zabawie różnymi produktami spożywczymi i plastycznymi bezpiecznymi dla dzieci. Zabawa ta ma na celu stymulowanie dziecięcych zmysłów takich jak węch, wzrok, smak, dotyk i słuch. Kolorowe barwy, przeróżne kształty, formy, faktury i tekstury przenoszą maluszki w świat nieodkrytych dotąd wrażeń.

CZWARTEK – DZIEŃ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM / WARSZTATY KULINARNE / WARSZTATY NAUKOWE

Kluczowe dla prawidłowej wymowy języka obcego jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie nauki tego języka. Tylko wówczas możliwe jest swobodne, naturalne brzmienie, tożsame z prawidłową wymową, przyjętą jako takową w danym kraju.” Anna Rattenbury

Maluchy uczestniczą w zabawach muzycznych w języku angielskim. Podczas zajęć dzieci tańczą, bawią się i śpiewają  – w ten sposób wchodzą w język niejako naturalnie.

PIĄTEK – DZIEŃ SPORTOWY

Wszechstronny, spontaniczny ruch jest charakterystyczną cechą optymalnego rozwoju psychomotorycznego malca. W żłobku nabywamy podstawowych umiejętności ruchowych, stopniowo doskonalimy ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Zabawy ruchowe opierają się na chodzeniu, bieganiu, podnoszeniu, różnego rodzaju poruszaniu się. Turlanie, bujanie, omijanie przeszkód, podrzucanie woreczkami, przechodzenie w tunelach itp. Zajęcia często odbywają się przy muzyce.

Kuchnia

W naszym Żłobku posiadamy własną, domową kuchnię. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu przez siostry zakonne, które gotują smacznie i zdrowo. Przygotowujemy również posiłki dla dzieci z alergią.

Jadłospis

W  Żłobku obowiązuje jadłospis na cztery tygodnie, który cyklicznie się powtarza.

  I tydzień

PONIEDZIAŁEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), z wędliną (szynka wieprzowa parzona, sól, przyprawy, aromaty, białko sojowe, glukoza, cukier, skrobia, białko wieprzowe, substancje konserwujące), z serem białym (mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych ) i warzywami sezonowymi, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa jarzynowa (woda, wywar mięsny (wieprzowa szynka surowa), ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, seler korzeniowy, por, pietruszka liście, kalafior, brokuły), gulasz (mięso wieprzowe ze schabu, woda, mąka pszenna (gluten pszenny), liść laurowy, ziele angielskie, śmietana (z mleka)), kasza gryczana, surówka z kapusty kiszonej (kapusta kiszona, marchew, sól kamienna kłodawska naturalna, cukier, kmin rzymski mielony (może zawierać gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą) i gorczycę), majeranek suszony (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten),), herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

Podwieczorek Kasza manna ((pszenica), gluten pszenny) na mleku z sokiem owocowym (z różnych owoców), owoc sezonowy, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna). 

 WTOREK

I Śniadanie Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny woda, sól, drożdże, olej rzepakowy))) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), pasta jajeczna (jaja gotowane kurze, majonez (olej słonecznikowy, jaja, sok z cytryny), sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), pieprz mielony czarny), warzywo sezonowe, herbata
z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa pomidorowa (woda, wywar mięsny (z piersi indyka), wywar jarzynowy (marchew, pietruszka korzeń, por, seler korzeniowy), koncentrat pomidorowy) z makaronem mieszanym (mąka makaronowa pszenna pełnoziarnista, jaja), kotlety mielone (mięso mielone wieprzowo-wołowe, jaja kurze, bułka pszenna (gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), pieprz mielony czarny, czosnek, cebula), ziemniaczki gotowane, buraczki duszone (burak czerwony gotowany, sok z cytryny), woda pitna z miętą i cytryną.

Podwieczorek Rurki (mąka pszenna (gluten pszenny), kwaśna śmietana, masło extra (ze śmietanki (z mleka)) z bitą śmietaną (kremówka   

 (z mleka), owoc sezonowy, herbata owocowa.

ŚRODA

I Śniadanie Parówki z szynki (mięso wieprzowe z szynki, skrobia ziemniaczana, aromaty, przyprawy), pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra ze (śmietanki (z mleka)), z warzywami sezonowe, kawa zbożowa (żyto (gluten żytni), jęczmień (gluten jęczmienny)), mlekiem.

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Krupnik (woda, wywar mięsny (wieprzowa szynka surowa), wywar warzywny (marchew, pietruszka korzeń, por, seler korzeniowy, pietruszka liście, czosnek, liść laurowy, pieprz mielony czarny, ziele angielskie, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), kasza jęczmienna perłowa, (gluten jęczmienny), makaron (mąka pszenna makaronowa (gluten pszenny),  jaja kurze całe)  zapiekany   z  serem  białym  (twaróg półtłusty

 (z mleka), jaja, cukier), bita śmietana (śmietana (z mleka)), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek  Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenna), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)) i pasztetem (mięso wieprzowe, mięso drobiowe, jaja, przyprawy (bazylia suszona może zawierać (gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą) i gorczycę)), bułka pszenna (mąka pszenna (gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), warzywo sezonowe, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

CZWARTEK

I Śniadanie Zupa mleczna (mleko) z makaronem (mąka pszenna makaronowa (gluten pszenny), jaja kurze całe), pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, zakwas, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)), woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)),
z wędliną drobiową (filet z piersi kurczaka, sól, glukoza, błonnik pszenny (gluten pszenny),aromaty, ekstrakty przypraw) i warzywami sezonowymi, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa nylonowa (woda, wywar mięsny (mięso z piersi kurczaka), wywar jarzynowy (marchew, seler korzeniowy, por, pietruszka korzeń, pietruszka liście, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny mielony, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), kasza manna (pszenica (gluten pszenny)), bitki z karkówki (mięso z karkówki wieprzowej, przyprawy sypkie (majeranek suszony (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten), tymianek, liść laurowy, ziele angielskie, papryka słodka, papryka ostra, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), pieprz czarny mielony), ziemniaczki gotowane, bukiet warzyw sezonowych, woda pitna.

Podwieczorek Zapiekanki (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny), woda, sól, zakwas, olej rzepakowy) z serem żółtym (mleko, sól, kultury bakterii, podpuszczka), warzywo sezonowe, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

PIĄTEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka,  zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze  śmietanki (z mleka)), pasta rybna (makrela, koncentrat pomidorowy) z warzywami sezonowymi, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa buraczkowa z ziemniakami (woda, wywar mięsny (z piersi indyka), ziemniaki, burak czerwony, marchew, por, cytryna, pieprz czarny mielony, pietruszka liście, sól morska), kluski leniwe (twaróg półtłusty (z mleka), jaja, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), mąka pszenna (gluten pszenny)) polane masełkiem extra (ze śmietanki (z mleka) z bułką tartą (gluten pszenny), woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), tarta marchewka z owocami sezonowymi, woda pitna z miętą i cytryną.

Podwieczorek Wafle ryżowe (ryż brązowy) z dżemem (z różnych owoców), marchewka, mleko

Stały dostęp do wody pitnej.

II tydzień

PONIEDZIAŁEK

Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny), woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna (gluten pszenny)), woda, sól, drożdże, olej rzepakowy),
z masłem extra (śmietana (mleko)) z wędliną (pierś z indyka, woda, skrobia ziemniaczana, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), cukier trzcinowy, aromat naturalny, substancja konserwująca) i świeżymi warzywami sezonowymi, mleko, woda z cytryną.

II Śniadanie – Żłobek Owoce sezonowe.

Obiad Zupa brokułowa z ziemniakami (woda, brokuły, ziemniaki, mięso wieprzowe, por, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, marchew, śmietana (z mleka), pieprz mielony czarny, zile angielskie, liść laurowy, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), makaron spaghetti (mąka pszenna twarda durum (gluten pszenny), jaja kurze całe), z sosem bolognese (mięso wieprzowe, koncentrat pomidorowy, cebula, czosnek, przyprawy (bazylia suszona (może zawierać (gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą) i gorczycę)) surówka z kapusty pekińskiej    i papryki (kapusta pekińska, czerwona papryka, oliwa z oliwek, sok z cytryny, pietruszka liście, pieprz czarny mielony, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek Domowa drożdżówka (mąka pszenna (gluten pszenny), mleko, drożdże, jaja kurze całe) z owocem sezonowym 

 kakao (mleko, kakao naturalne, cukier), herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

WTOREK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny), woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna (gluten pszenny)), woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), z wędliną (szynka z solą himalajską, bez konserwantów) i warzywami sezonowymi, kawa zbożowa (zboża (gluten żytni, gluten jęczmienny)), mlekiem, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Rosół drobiowy (woda, marchew, kurczak tuszka, cebula, por, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, czosnek, pietruszka liście, lubczyk świeży, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny cały, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), z makaronem jajecznym (mąka makaronowa pszenna (gluten pszenny), jaja kurze), udka kurczaka (mięso ud kurczaka bez skóry, przyprawy (papryka czerwona mielona słodka, papryka czerwona mielona ostra, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), czosnek), ziemniaki, fasolka szparagowa z bułeczką (bułka tarta (mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) i masełkiem extra (ze śmietanki (z mleka)), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek Maślanka (mleko pasteryzowane, maślanka, białka mleka, żywe kultury bakterii) z owocami sezonowymi, kajzerka (mąka pszenna ( gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), z masłem extra (ze śmietanki (z mleka), herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

ŚRODA

I Śniadanie Kasza jaglana na mleku, pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni) mąka pszenna (gluten pszenny), woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna ( gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), z masłem extra (ze śmietanki (z mleka), z wędliną (szynka wieprzowa parzona, sól, przyprawy, aromaty, białko sojowe, glukoza, cukier, skrobia, białko wieprzowe, substancje konserwujące), z warzywem sezonowym, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa kartoflanka (woda, wywar mięsny (wieprzowa szynka surowa), wywar jarzynowy (marchew, seler korzeniowy, por, pietruszka korzeń, czosnek, lubczyk, liść laurowy, ziele angielskie, sól morska drobnoziarnista pieprz czarny mielony, majeranek suszony  (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten),  kotlety z jajek (jajka gotowane, jajka surowe, czosnek świeży, cebula, bułka pszenna (mąka pszenna (gluten pszenny), woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), woda, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), mąka, drożdże, olej rzepakowy), ryż, ogórek kiszony, woda pitna z cytryną.

Podwieczorek Serek waniliowy (śmietanka, kultury bakterii fermentacji mlekowej, cukier waniliowy), owoc sezonowy, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

CZWARTEK

I Śniadanie Płatki kukurydziane (ziarna kukurydzy) na mleku, pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), z wędliną drobiową (filet z piersi kurczaka, sól, glukoza, ekstrakty przypraw, przyprawy, substancja konserwująca, olej rzepakowy) i warzywami sezonowymi, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa dyniowa (woda, wywar mięsny (z piersi indyka), dynia, marchew, pietruszka korzeń, seler korzeniowy, cebula, czosnek, imbir mielony ( może zawierać zboża zawierające gluten, jaja, mleko (z laktozą), soję, gorczycę, seler i orzeszki ziemne), z grzankami (mąka pszenna (gluten pszenny), jaja kurze, woda), holiszki  –  gołąbki bez zawijania  (mięso mielone wieprzowe, ryż, kapusta biała, jaja),  surówka z warzyw sezonowych, ziemniaczki gotowane, woda pitna z miętą i cytryną.

Podwieczorek Budyń waniliowy (mleko, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, cukier, kurkuma, karoten) z sokiem owocowym (z różnych owoców), owoc sezonowy, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

PIĄTEK   

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki  (z mleka)),  z  serem żółtym  (mleko, sól, kultury bakterii, podpuszczka)  i  warzywami  sezonowymi,  herbata

z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa cytrynowa (kurczak tuszka, marchew, korzeń pietruszki, por, seler korzeniowy, pietruszka liście, cytryna, śmietana ( z mleka)), ryba (przyprawy (sól, pieprz czarny mielony) w panierce (bułka tarta (gluten pszenny), jaja kurze, woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), ziemniaki, surówka z sałaty  lodowej  z marchewką  i z majonezem  (olej słonecznikowy, jaja kurze, sok z cytryny), woda pitna z miętą.

Podwieczorek Galaretka (żelatyna wieprzowa, sok wieloowocowy, kwasek cytrynowy), owoc, chrupki kukurydziane (kasza kukurydziana), kakao (mleko, kakao naturalne, cukier), herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

Stały dostęp do wody pitnej. 

III tydzień

PONIEDZIAŁEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra ze (śmietanki (z mleka)), z wędliną (pierś z indyka, woda, skrobia ziemniaczana, sól morska, cukier trzcinowy, aromat naturalny, substancja konserwująca), z serem białym (mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych )  i warzywami sezonowymi, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).0

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty (mięso z surowej szynki wieprzowej, kapusta biała, ziemniaki, marchew, pietruszka korzeń, por, seler korzeniowy, ziele angielskie mielone, liść laurowy, majeranek suszony  (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten), pieprz czarny mielony, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), klops pieczony (mięso wieprzowe, mięso drobiowe, bułka tarta (gluten pszenny), jaja kurze, cebula, czosnek, sól, pieprz czarny mielony), kasza jęczmienna pęczak (jęczmień (gluten jęczmienny), sałata, sos winegret (oliwa z oliwek, sól, cukier, sok z cytryny), woda z miętą i cytryną.

Podwieczorek Kasza manna ((pszenica), gluten pszenny) na mleku z sokiem owocowym (z różnych owoców), owoc sezonowy, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

WTOREK

I Śniadanie Płatki ryżowe na mleku, pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), wędlina (szynka wieprzowa parzona, sól, przyprawy, aromaty, białko sojowe, glukoza, cukier, skrobia, białko wieprzowe, substancje konserwujące), warzywo sezonowe, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Barszcz biały (woda, ziemniaki, barszcz biały zakwas (mąka żytnia ( gluten żytni)), marchew, kurczak tuszka, pietruszka korzeń, seler korzeniowy, śmietana (z mleka), przyprawy (majeranek suszony (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten)) z jajkiem, schab zapiekany w ziołach ( bazylia suszona może zawierać (gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą) i gorczycę), sól, pieprz mielony ziołowy) ziemniaczki gotowane, jabłko pieczone, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

Podwieczorek Ciasto domowe (mąka pszenna (gluten pszenny), cukier, masło extra (ze śmietanki (z mleka) jaja kurze), z owocami sezonowymi, kakao (mleko, kakao naturalne, cukier), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

ŚRODA

I Śniadanie Płatki kukurydziane (ziarna kukurydzy) na mleku, pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), z pasztetem (mięso wieprzowe, mięso drobiowe, jaja, przyprawy (zioła prowansalskie, bazylia), bułka pszenna (mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy)) i warzywami sezonowymi, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa koperkowa (woda, wywar mięsny (wieprzowa szynka surowa), wywar jarzynowy (marchew, seler korzeniowy, por, pietruszka korzeń, koper liście, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony), makaron (mąka pszenna makaronowa (gluten pszenny), jaja kurze całe) zapiekany z serem białym (twaróg półtłusty (z mleka), jaja, cukier), bita śmietana (śmietana (z mleka)), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek Wafle domowe (mąka pszenna (gluten pszenny), olej rzepakowy, skrobia pszenna (gluten pszenny), lecytyna z soi, substancje spulchniające), powidła śliwkowe, owoc sezonowy, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

CZWARTEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), z wędliną (filet z piersi kurczaka, sól, glukoza, ekstrakty przypraw, przyprawy, substancja konserwująca, olej rzepakowy), świeżym warzywem sezonowym, mleko, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.                                                      

Obiad Zupa ryżowa (woda, marchew, kurczak tuszka, cebula, por, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, czosnek, pietruszka liście, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny cały, sól morska, ryż), pyzy ziemniaczane (ziemniaki gotowane, (mąka pszenna) gluten pszenny), mąka ziemniaczana, jaja kurze) z mięsem (mięso mielone wieprzowe, mięso mielone drobiowe, bułka tarta (gluten pszenny), jaja kurze, cebula, czosnek, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), pieprz czarny mielony), ogórek kiszony, woda z cytryną.

Podwieczorek Jogurt (jogurt naturalny (mleko)) z bananami, paluszki ((mąka pszenna (gluten pszenny), drożdże piekarnicze), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

PIĄTEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy),  kajzerka  (mąka pszenna) gluten pszenny))  woda, sól, drożdże, olej rzepakowy)  z  masłem  extra

(ze śmietanki (z mleka)), pasta rybna (makrela, przecier pomidorowy), warzywa sezonowe, woda z cytryną.

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa buraczana z ziemniakami (( woda, wywar mięsny (z piersi indyka), ziemniaki, burak czerwony, marchew, por, cytryna, pieprz czarny mielony, pietruszka liście, sól morska), racuchy (mąka pszenna) gluten pszenny), mleko, jaja kurze, drożdże, cukier) z jabłkami, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek Zapiekanki (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny), woda, sól, zakwas, olej rzepakowy) z serem żółtym (mleko, sól, kultury bakterii, podpuszczka), warzywo sezonowe, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

Stały dostęp do wody pitnej.

IV tydzień

PONIEDZIAŁEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), kiełbaska na gorąco (mięso wieprzowe, mięso indycze, tłuszcz wieprzowy, woda, sól, kasza manna z pszenicy (gluten pszenny), skrobia ziemniaczana, błonnik pszenny bezglutenowy, glukoza, ekstrakty przypraw, aromaty, białko sojowe, substancja konserwująca), warzywa sezonowe, kawa zbożowa (zboża (gluten żytni, gluten jęczmienny)),mlekiem, woda z cytryną (woda, cytryna)

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa fasolowa (woda, mięso z surowej szynki wieprzowej, ziemniaki, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, fasola biała nasiona suche, pietruszka liście, majeranek suszony (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten), czosnek, pieprz czarny mielony, ziele angielskie, liść laurowy),Żłobek – Zupa ryżowa (woda, marchew, kurczak tuszka, cebula, por, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, czosnek, pietruszka liście, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny cały, sól morska, ryż), mięso wieprzowe (karkówka, papryka mielona słodka, liść laurowy, ziele angielskie, majeranek suszony  (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten), sól morska, pieprz czarny mielony) w sosie własnym, kasza gryczana, mizeria ze śmietaną i z jogurtem (ogórek, jogurt naturalny ( z mleka), śmietana (z mleka), herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

Podwieczorek Twarożek (twaróg półtłusty ze śmietany (z mleka), jogurt naturalny ( z mleka), śmietana (z mleka)), z koperkiem,  paluszki (mąka pszenna (gluten pszenny) drożdże piekarnicze), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

WTOREK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), z wędliną (filet z mięsa piersi kurczaka sól, glukoza, ekstrakty przypraw, przyprawy, substancja konserwująca, olej rzepakowy), z warzywami sezonowymi, mleko, woda z miętą i cytryną.

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa pomidorowa (woda, wywar mięsny (z piersi indyka), wywar jarzynowy (marchew, pietruszka korzeń, por, seler korzeniowy), koncentrat pomidorowy) z makaronem mieszanym, klopsiki w delikatnym sosie koperkowym (mięso mielone wieprzowo-wołowe, jaja kurze, bułka pszenna (gluten pszenny)) woda, sól, koper), sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), pieprz mielony czarny, czosnek, cebula), ziemniaki, surówka wielowarzywna z ziarnem słonecznika, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek Kisiel owocowy (mąka ziemniaczana, sok domowy wieloowocowy). Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), z masłem extra (ze śmietanki  (z mleka)), z serem żółtym (mleko, sól, kultury bakterii, podpuszczka)  i  warzywami  sezonowymi, woda z cytryną

ŚRODA

I Śniadanie Owsianka (płatki owsiane (gluten owsiany)) z rodzynkami na mleku, pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)), z wędliną (mięso wieprzowe z szynki, sól aromaty naturalne, białko wieprzowe kolagenowe, błonnik pszenny bezglutenowy, glukoza, przyprawy, ekstrakty przypraw), i świeżymi warzywami sezonowymi, herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa brokułowa (woda, mięso z filetów kurczaka, brokuły, por, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, marchew, pieprz mielony czarny, zile angielskie, liść laurowy, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu) z grzankami (mąka pszenna (gluten pszenny), jaja kurze, woda), ryba (przyprawy (sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), pieprz czarny mielony) w panierce (bułka tarta (gluten pszenny), jaja kurze, woda, sól, drożdże, olej rzepakowy), ziemniaki, surówka z  kapusty kiszonej (kapusta kiszona, marchew, sól kamienna kłodawska naturalna, cukier, kmin rzymski (może zawierać gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą) i gorczycę),  majeranek suszony  (może zawierać gorczycę, jaja, mleko, soję, seler, zboża zawierające gluten)), woda z miętą i cytryną.

Podwieczorek Galaretka (żelatyna wieprzowa, sok wieloowocowy, kwasek cytrynowy) z owocami, biszkopty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka ziemniaczana, jaja, cukier), kakao (mleko, kakao naturalne, cukier), herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

CZWARTEK

I Śniadanie Płatki kukurydziane (ziarna kukurydzy) na mleku, pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)) z wędliną (kiełbasa sucha (mięso nieparzone, mięso wołowe, sól peklująca, czosnek i przyprawy) i świeżymi warzywami sezonowymi, herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Krupnik (woda, wywar mięsny (wieprzowa szynka surowa), wywar warzywny (marchew, pietruszka korzeń, por, seler korzeniowy, pietruszka liście, czosnek, liść laurowy, pieprz mielony czarny, ziele angielskie, sól morska drobnoziarnista (jodan potasu), kasza jęczmienna perłowa (gluten jęczmienny), pierś drobiowa w ziołach (sól, pieprz mielony ziołowy, papryka mielona słodka, bazylia suszona ( może zawierać (gluten, jaja, soję, seler, sezam, mleko (z laktozą) i gorczycę)), ziemniaki, marchewka z groszkiem na ciepło (marchew, groszek zielony konserwowy), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek Ryż z jabłkiem i cynamonem, sos jogurtowy (jogurt naturalny (z mleka), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

PIĄTEK

I Śniadanie Pieczywo mieszane (chleb pszenno-żytni (mąka żytnia (gluten żytni), mąka pszenna (gluten pszenny) woda, sól, mąka, drożdże, olej rzepakowy), chleb wieloziarnisty (mąka pszenna (gluten pszenny), mąka żytnia (gluten żytni), płatki owsiane, ziarna słonecznika, woda, sól, mąka, zakwas, olej rzepakowy), kajzerka (mąka pszenna) gluten pszenny)) woda, sól, drożdże, olej rzepakowy) z masłem extra (ze śmietanki (z mleka)) z pastą jajeczną (jaja gotowane kurze, majonez (olej słonecznikowy, jaja, sok z cytryny), sól morska, pieprz mielony czarny),
i warzywami sezonowymi.

II Śniadanie – Żłobek Owoc sezonowy.

Obiad Zupa ogórkowa (woda, kurczak tuszka, ziemniaki, marchew, cebula, por, seler korzeniowy, pietruszka korzeń, pietruszka liście, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny cały, sól morska, ogórek kwaszony), naleśniki (mąka pszenna (gluten pszenny), jaja kurze, mleko, woda, olej rzepakowy) z serem (twaróg półtłusty (z mleka), jaja) /z dżemem (wieloowocowym), herbata owocowa (woda, herbata owocowa).

Podwieczorek Kefir (z mleka, żywe kultury bakterii kefirowych) z owocami sezonowymi, wafle ryżowe (ryż brązowy), herbata z cytryną (woda, herbata czarna, cytryna).

Stały dostęp do wody pitnej.

 

 

Opłaty stałe comiesięczne
 1. Opłata stała miesięczna wynosi 1500 zł, od września 2024 1600zł
 2.  Stawka dzienna żywieniowa 14 zł, od września 2024 15 zł, wyliczana zgodnie z obecnością dziecka w żłobku.

W opłacie stałej zawierają się:

 • Teatrzyki
 • Spotkania muzyczne
 • Dogoterapia
 • Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci
 • Religia
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia rozwijające motorykę małą i dużą
 • Terapia logopedyczna
 • Zajęcia plastyczna
 • Warsztaty naukowe
 • Warsztaty kulinarne
 • Różnego rodzaju zajęcia poznawcze
 • Zabawy okolicznościowe takie jak: Bal Anioła, Bal Karnawałowy, Dzień Misyjny
 • Wycieczki

 

Opłaty inne
 • PZU 45,00 zł (wrzesień),
 • Wpisowe 300,00 zł Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest uiszczenie opłaty wpisowej. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna.
 • Wyprawka – 150,00 zł – wrzesień

Opłata całkowita jest płatna do 10-tego każdego miesiąca przelewem na konto żłobka.

Numer rachunku żłobka: Bank PEKAO 30 1240 1268 1111 0011 1927 2216

Na przelewie należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano opłaty.

Istnieje również możliwość opłaty w placówce podczas dyżurów w kancelarii: wtorek oraz środa, w godzinach 15:30-16:30

Kiedy dziecko, ukończy 2,5 roku może zostać już przedszkolakiem i przejść na płatności przedszkolne.

Opłaty stałe comiesięczne:
 1. Opłata stała miesięczna wynosi 380 zł
 2. Opłaty stałe zajęcia dodatkowe – obowiązkowe
 • Rytmika  1 x w tygodniu – 17 zł,
 • Zajęcia sportowe  1 x w tygodniu – 17 zł
 • Angielski 1 x w tygodniu – 17 zł
 1. Stawka dzienna żywieniowa 14 zł, od września 2024 15 zł, naliczana zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu

W opłacie stałej zawierają się:

 • Zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Religia 1 x w tygodniu
 • Język angielski 2 x w tygodniu, (dla 2,5 latków 1 x w tygodniu),
 • Terapia logopedyczna grupowa 1 x w tygodniu
 • Terapia logopedyczna indywidualna (po zakwalifikowaniu po badaniach przesiewowych)
 • Teatrzyki/Spotkania muzyczne
 • Warsztaty naukowe
 • Warsztaty kulinarne
 • zabawy okolicznościowe takie jak: Bal Anioła, Bal Karnawałowy, Dzień Misyjny
 • Wycieczki, warsztaty

 

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

 1. Piłka nożna (1 x w tygodniu – 85 zł),
 2. Taniec (1 x w tygodniu – 65 zł),
 3. Szachy (2 x w tygodniu – 70 zł),

Opłata całkowita jest płatna do 10-tego każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola.

Numer rachunku przedszkola: Bank PEKAO 55 1240 1268 1111 0011 1926 2842

Na przelewie należy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonano opłaty.

Istnieje również możliwość opłaty w placówce podczas dyżurów w kancelarii: wtorki oraz środy, w godzinach: 15:30-16:30.

PROSIMY O PILNOWANIE I DOSTOSOWANIE SIĘ DO TERMINU OPŁAT

Pin It on Pinterest

Żłobek