Rekrutacja

Trwa rekrutacja do Żłobka i Przedszkola na rok 2024/2025
Zadzwoń, wyślij formularz lub napisz maila.

PRZEDSZKOLE

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz według zasad i wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.

ŻłObek

Zadaniem wspólnoty wychowawczej Żłobka jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska dziecka, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania dzieci.

Zapisz Malucha – Wychowaj Zucha!

W BENEDYKTYNKU Państwa dzieci otrzymują opiekę i wychowanie na najwyższym poziomie, oparte na chrześcijańskich wartościach.

Katolickie Wychowanie

Misją naszego Przedszkola i Żłobka jest troska o integralny rozwój dziecka w oparciu o chrześcijański system wartości poprzez wychowywanie go do miłości Boga, siebie, człowieka i świata.

Indywidualne podejście

Każde dziecko jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego podejścia

Nauka poprzez doświadczanie świata

W każdym miesiącu wycieczka, warsztaty naukowe, warsztaty kulinarne, spotkania muzyczne

Wykwalifikowana i doświadczona kadra

W naszej placówce pracują osoby wykształcone i z bogatym doświadczeniem pedagogicznym

Szeroka oferta zajęć dodatkowych

Dzieci mogą korzystać z szerokiej gamy zajęć dodatkowych

300 metrów do morza

Często chodzimy na plażę i na spacery nad morze

Duży plac zabaw

Wiele czasu spędzamy na świeżym powietrzu na własnym, dużym placu zabaw

6 przestronnych sal

Zajęcia odbywają się w różnych przestronnych pomieszczeniach

Duża sala gimnastyczna

Dysponujemy dużą, nowoczesną salą gimnastyczną, na której odbywają się zajęcia sportowe, a także przedstawienia i teatrzyki

Domowe jedzenie

Dzieci otrzymują naturalne, zdrowe, domowe posiłki przygotowywane w naszej kuchni przez siostry zakonne

Zasady wychowania

Działalność wychowawcza Zgromadzenia ma swoje odbicie we „własnym” systemie wychowawczym. Pedagogika Sióstr Benedyktynek Misjonarek opiera się na najnowszych zdobyczach pedagogicznych, psychologicznych, na wartościach chrześcijańskich płynących z Ewangelii oraz na specyficznym rysie związanym z duchowością benedyktyńską.

dzieci w żłobku

dzieci w przedszkolu

wychowanków

Najczęściej zadawane pytania:

Ile kosztuje Nasze Przedszkole/Żłóbek?

Opłata comiesięczna w Żłobku wynosi 1500 zł, od września 2024 1600 zł a w Przedszkolu 380zł. Obowiązują też opłaty dodatkowe.

Dowiedz się więcej tutaj »

Czy dziecko może przenieść się do nas w trakcie roku szkolnego?
Jeśli posiadamy wolne miejsca w danej grupie wiekowej istnieje możliwość zapisania się w trakcie roku szkolnego.
Czy przyjmujemy dzieci rodziców niewierzących?
W swojej działalności łączymy edukację dzieci z wychowaniem religijnym a także wspieramy rodziny w formacji osobowej i religijnej. Każde dziecko, które jest powierzone naszej opiece, nawet niewierzące, traktujemy jako dar i prezent ofiarowany nam przez Pana Boga.
W jakim wieku można zapisać dziecko?
Do Żłobka przyjmujemy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia. Natomiast kiedy dziecko ukończy 2,5 roku może zostać zapisane do przedszkola.

Boże Wieści

Msze Święte

Wspólna EucharystiaEucharystia jako centrum i źródło życia każdego chrześcijanina powinna być obecna także w życiu każdego dziecka. W naszym Przedszkolu i Żłobku spotykamy się na wspólnej Mszy Św. raz w miesiącu. Dzieci przygotowują się do Eucharystii przez naukę piosenek religijnych, które wspólnie śpiewamy podczas codziennych modlitw w Benedyktynku, a także przez przeczytanie niedzielnej Ewangelii i krótkiego rozważania. W czasie Mszy Świętej na rozpoczęcie roku przedszkolnego i żłobkowego (z prośbą o błogosławieństwo Boże na nadchodzący rok zabawy i nauki) ksiądz poświęca całą wyprawkę (przybory, książki i zabawki) przyniesioną przez dzieci osobiście. Siostry przynoszą także do poświęcenia dzienniki zajęć wszystkich grup. Podczas Mszy Świętej na zakończenie roku (dziękczynnej za otrzymane Boże łaski w minionym roku przedszkolnym) dzieci w procesji z darami zanoszą do ołtarza owoc swoich prac, czyli rysunki, prace plastyczne, podręczniki, ulubione zabawki i gry. Dzieci czują się na takich Mszach zupełnie naturalnie, ponieważ wokół nich są bliscy i znani im ludzie: koledzy, koleżanki, rodzice, nauczycielki i siostry. Jest to dla nich czymś oczywistym, że razem się modlimy, bawimy i uczymy.

Rok liturgiczny

Różaniec

Różaniec możemy odmawiać codziennie i do tego zachęcamy, ale tak szczególnie to w październiku cały Kościół nawołuje do modlitwy różańcowej podczas specjalnych nabożeństw. A to dlatego że październik jest miesiącem Matki Bożej Różańcowej.

W Przedszkolu i Żłobku także jednego dnia tygodnia w miesiącu październiku gromadzimy się całym Przedszkolem i Żłobkiem na takim różańcowym nabożeństwie przy figurze Matki Bożej w naszej zakonnej kaplicy, na placu zabaw, przy wejściu do przedszkola lub na placu kościelnym. Odmawiamy jedną dziesiątkę różańca z rozważaniem i śpiewamy pieśni maryjne.

Tajemnice Radosne (odmawiane w poniedziałek i sobotę)

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła (odmawiane w czwartek)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie chwały Pana Jezusa na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne (odmawiane we wtorek i piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice Chwalebne (odmawiane w środę i niedzielę)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Maryi
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
Drzewko różańcowe

Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

W listopadzie cały Kościół modli się za zmarłych. W naszym Przedszkolu i Żłobku także podejmujemy tę modlitwę. W listopadzie przy wejściu do przedszkola jest wystawione tzw. Drzewko różańcowe – zawieszone są na tym drzewku dziesiątki różańca z intencjami za zmarłych z rodzin dzieci i pracowników Żłobka i Przedszkola. Każdego dnia jedno lub więcej dzieci podczas porannej modlitwy losuje dziesiątek różańca z intencją za zmarłych z rodziny jakiegoś dziecka lub pracownika, zabiera ten dziesiątek do domu, aby wraz ze swoją rodziną pomodlić się za wskazanych w intencji zmarłych, a następnego dnia odnosi dziesiątkę różańca i składa do koszyka pod drzewkiem. W ten sposób zmarli z naszych rodzin mają zapewnioną naszą pamięć modlitewną.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.

Amen.

Nabożeństwo majowe

W maju społeczność Benedyktynka spotka się przy figurze Matki Bożej, by wspólnie śpiewać litanię na Jej cześć i prosić Maryję o potrzebne łaski.

Nabożeństwo Majowe (zwane potocznie majówką) jest to nabożeństwo odprawiane w maju w Kościele katolickim ku czci, Matki Bożej podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę.

SENS NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO

„Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi" ( św. Bernard). Miesiąc maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję. " Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia."( Paweł VI)

Modlimy się tak jak zachęca do tego Kościół i staramy się włączać w to nabożeństwo także środowiska naszej posługi. Z całym Przedszkolem i Żłobkiem spotykamy się raz w tygodniu na takim nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej. Odmawiamy Litanię Loretańską i śpiewamy pieśni maryjne.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodziny,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Nabożeństwo czerwcowe

W naszym Przedszkolu i Żłobku raz w tygodniu, w miesiącu czerwcu, spotyka się cała społeczność Benedyktyka, by składać nasze rodziny, sprawy Kościoła Świętego i świata w Sercu Pana Jezusa, poprzez odmawianie litanii do Serca Pana Jezusa.

Patronka Przedszkola i Żłobka oraz Założycielka naszego Zgromadzenia Matka Jadwiga Józefa Kulesza przekazała nam, swoim duchowym córkom, miłość do Najświętszego Serca Pana Jezusa: „Od Serca Jezusowego mają się siostry uczyć cichości i pokory, czcząc to Boskie Serce przez gorące codzienne nabożeństwo.” Sama zresztą tak czyniła, powierzając się w codziennym akcie oddania: „O Panie Jezu, Jedyny Oblubieńcze, Dziedzicu i Królu wieczny duszy mojej, niechże tu zostanie serce moje, aby się gdzie nie błąkało, ale raczej z Tobą i przy Tobie zostało i Ciebie nade wszystko kochało. Daj mi serce miłości pełne i łaskę Twoją, która by mnie broniła, strzegła od wszystkiego złego, a krzewiła i prostowała do ukontentowania Boskiego Serca Twego.”

We wspólnotach naszego Zgromadzenia codziennie odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w miesiącu czerwcu podczas specjalnego nabożeństwa wraz z całym Kościołem i staramy się w to włączyć także środowiska naszej posługi.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P.: Jezu cichy i pokornego Serca.

W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

Antyfona

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy!

O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen

WĘDRUJĄCA FIGURA MATKI BOŻEJ

W okresie Adwentu, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, oczekujemy z całym Kościołem na Boże Narodzenie, podejmując pracę nad sobą poprzez zbieranie dobrych uczynków dla Dzieciątka Jezus. Codziennie rano dzieci przynoszą do Przedszkola i Żłobka (grupy Perełek) wykonane przez siebie serduszka z narysowanym lub wypisanym spełnionym przez siebie dobrym uczynkiem (każdy dobry uczynek to jedno serce), spośród tych serduszek w każdej z grup rozlosowywana jest figura Matki Bożej na jeden wieczór do domu.

Zwyczaj ten ma za zadanie pomóc rodzinie w przygotowaniu się do świąt, w zjednoczeniu się wieczorem na wspólnej modlitwie razem z dzieckiem przy figurce Maryi. Przyjmując figurkę Matki Bożej można celebrować rodzinną liturgię, śpiewając pieśni adwentowe i maryjne, czytając i rozważając Pismo Święte oraz odmawiając różaniec i inne modlitwy. Ta forma adwentowego przeżycia daje bardzo dużo możliwości wprowadzenia do rodziny ducha modlitwy i adwentowego nastroju. Figurę, którą wylosowało wasze dziecko ustawcie w domu na wyjątkowym miejscu (połóżcie serwetę, postawcie kwiaty, zapalcie świecę…). Zbierzcie się całą rodziną, by wspólnie pomodlić się.

Propozycje modlitw:

 1. Każdy z was na głos może zwrócić się do Boga przez pośrednictwo Maryi i prosić, dziękować lub przepraszać
 2. Możecie wspólnie przeczytać fragment Pisma Świętego
 3. Można również odmówić dziesiątek różańca, Anioł Pański, Apel Jasnogórski
 4. Pośpiewać piosenki i pieśni religijne
 5. W ciszy swych serc powiedzieć Bogu o swoich pragnieniach, troskach, rozterkach
 6. Wspólnie odmówić pacierz

Niech wspólne trwanie na modlitwie będzie dla waszej rodziny owocnym i ważnym czasem przygotowania waszych serc do Świąt Bożego Narodzenia. Rodzina w znaku figury zaprasza Maryję do swego domu. W ten sposób ponawia się scena sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja udała się do domu Elżbiety i Zachariasza by przed przyjściem na świat św. Jana Chrzciciela usłużyć swojej krewnej Elżbiecie.

Okres adwentu kończymy spotkaniem opłatkowym i kolędowaniem w ostatni dzień pobytu dzieci w Przedszkolu i Żłobku przed przerwą świąteczną. Dzieci świętują ze swoimi siostrami, nauczycielami, kolegami i koleżankami.

Wspólne spotkanie przy opłatku i kolędach jest już właściwie rozpoczęciem świętowania Bożego Narodzenia. Tego dnia rano ubieramy choinki (każda grupa w swojej sali).

Po obiedzie wspólnie z dziećmi przygotowujemy uroczysty stół, kładziemy sianko, nakrywamy stół białym obrusem, stawiamy na środku świecę, kładziemy Biblię, stawiamy wykonany przez nas na zajęciach świąteczny stroik, ustawiamy talerze, kubki, sztućce. Przygotowujemy i rozkładamy przyniesione przez przedszkolaków z domu wigilijne produkty spożywcze, którymi się dzielimy.

Po przygotowaniu stołu zasiadamy do niego, zapalamy Święcę jako symbol obecności Boga pośród nas (osoba zapalająca mówi: „Światło Chrystusa” reszta odpowiada „Bogu niech będą dzięki”), zapalamy choinkę, odczytujemy fragment z Pisma Świętego o narodzinach Jezusa (teksty i ich długość zależna od grupy wiekowej dzieci – można wykorzystać: Mt 1,18-2,12, Łk 2,1-20).

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego śpiewamy kolędy i przygotowujemy się do składania sobie życzeń świątecznych, poprzez ogólną rozmowę z dziećmi czego można sobie nawzajem życzyć.

Każde dziecko wykonuje wcześniej (na zajęciach plastycznych) kartkę świąteczną dla kolegi lub koleżanki.

Siedząc w kole każdy losuje karteczkę z imieniem dziecka (lub nauczyciela), któremu wręcza przygotowaną przez siebie kartkę i składa życzenia świąteczne, następnie bierzemy opłatek i dzielimy się nim. W trakcie naszych życzeń lecą kolędy, które wprowadzają nas w świąteczny nastrój.

Po życzeniach wszyscy jako jedna rodzina przedszkolna zasiadamy do wspólnie przygotowanego stołu by posilić się tym co każdy z nas przyniósł, a później pokolędować wspólnie przy żłóbku Dzieciątka Jezus, które kładziemy na uzbieranym przez nas przez cały adwent sianku dobrych uczynków.

W okresie Wielkiego Postu staramy się ukazywać dzieciom Chrystusa jako dobrego Pasterza i Zbawiciela, który umarł za nas z miłości abyśmy mogli być z Nim w niebie i dlatego poszukuje nas jako swoich „zaginionych owiec”.

W okresie Wielkiego Postu (podobnie jak w Adwencie), zachęcamy dzieci do podejmowania pracy nad sobą, swoim zachowaniem, by poprzez okazywaną innym ludziom miłość, dobre uczynki i postanowienia wielkopostne podziękować Chrystusowi za Jego bezgraniczną miłość do nas. W pierwsze dni Wielkiego Tygodnia (Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę) przygotowujemy się szczególnie do Świąt Wielkiej Nocy, poprzez świętowanie z dziećmi Triduum Paschalnego.

 1. Wielki Poniedziałek przeżywamy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiego Czwartku – Ostatnią Wieczerzą i ustanowieniem Eucharystii
 • Wspólnie z dziećmi czytamy fragmenty z Ewangelii opisujące Ostatnią Wieczerzę,
 • Wspólnie z dziećmi idziemy do Kaplicy na spotkanie z Księdzem. Ksiądz opowiada nam o Darze Kapłaństwa i o Ostatniej Wieczerzy, każde dziecko jest na koniec pobłogosławione Najświętszym Sakramentem,
 • Rozmawiamy o kapłanach w kościele ich misji i posłudze, podczas modlitwy dziękujemy Bogu za ich powołanie i modlimy się o ich wierność,
 • Wspólnie z dziećmi przygotowujemy ucztę podczas, której dzielimy się chlebem i sokiem winogronowym na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
 1. Wielki Wtorek przeżywamy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiego Piątku – Tajemnice Męki i Śmierci Pana Jezusa
 • Wspólnie przygotowujemy dla każdego dziecka krzyżyk z patyków lub dzieci przynoszą już gotowe krzyże z domu,
 • Przygotowujemy i rozważamy Drogę Krzyżową w kaplicy lub w lesie trzymając w rękach wykonane przez nas krzyże i chodząc od stacji do stacji (w kaplicy) lub od drzewa do drzewa (w lesie) z przyczepionymi ilustracjami drogi krzyżowej.
 • Wspólnie z dziećmi w tym dniu udajemy się także do kaplicy na krótką Adorację Najświętszego Sakramentu by podziękować Panu Jezusowi za nasze Zbawienie.
 • Wspólnie z dziećmi Adorujemy Krzyż Pana Jezusa poprzez ucałowanie Go.
 1. Wielka Środa przeżywamy wspólnie treści związane z liturgią Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania
 • W tym dniu odbywa się w naszym przedszkolu już swoiste świętowanie Wigilii Paschalnej i radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.
 • Dzieci przynoszą z domu przygotowaną święconkę w koszyczkach i świecę od Chrztu Świętego,
 • Zapraszamy do przedszkola kapłana i przeżywamy wspólnie obrzęd poświęcenia koszyczków wielkanocnych przygotowanych przez dzieci,
 • Razem z zaproszonym kapłanem odnawiamy z dziećmi nasze przyrzeczenia chrztu świętego – każde dziecko (w miarę możliwości) trzyma w ręku świecę od Chrztu,
 • Przygotowanie razem z dziećmi wspólnej uczty paschalnej (nakrycie stołu białym obrusem, wyłożenie na wspólny stół wszystkich produktów przyniesionych w koszyczkach),
 • Odczytanie fragmentu z Ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
 • Dzielenie się jajkiem składając sobie życzenia wielkanocne – każde dziecko wykonuje kartkę świąteczną dla kolegi lub koleżanki, siedząc w kole każdy losuje karteczkę z imieniem dziecka (lub nauczyciela), któremu wręcza przygotowaną przez siebie kartkę wielkanocną i składa życzenia świąteczne.
 • Wspólna radość i uczta.
 • Wspólne poszukiwanie na placu zabaw lub w przedszkolu prezentów od wielkanocnego zajączka i dzielenie się nimi.

Lectio Divina

Niedziela Trójcy Świętej. 26 maja 2024 r.

Niedziela Trójcy Świętej. 26 maja 2024 r.

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:...

Pin It on Pinterest