Program edukacyjny

KLASY I-III ZAJĘCIA ZINTEGROWANE

Zajęcia w Lokomotywie rozpoczynają się modlitwą poranną. Zgodnie z wymogami I etapu edukacyjnego, w klasach I-III realizowane jest kształcenie zintegrowane, tzn. nie ma podziału na przedmioty. Są to zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno- wychowawczym.

Zajęcia zintegrowane rozpoczynają się „Porankiem z wychowawcą”. Jest to czas motywacji, zachęty i pozytywnego wzmocnienia na cały dzień nauki i zabawy. To również czas na przypomnienie zasad i zadań wychowawczych dla uczniów. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o ich przeżyciach i emocjach (tych trudnych i tych przyjemnych) i pomaga spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy – z optymizmem i radością – na dobry dzień. Codziennie przez kilka godzin nauczyciel wprowadza dzieci w świat liter (czytanie, pisanie), słów (mówienie, słuchanie), liczb (liczenie), dźwięków (śpiewanie, granie), barw i wyobraźni (zajęcia plastyczne i techniczne), technologii multimedialnej (zajęcia informatyczne) i ruchu (zajęcia sportowe). Praca zorganizowana jest w blokach tematycznych. Znajdują się w nich treści wszystkich sfer edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, muzycznej i fizycznej. Treści z poszczególnych dziedzin nauczania są skorelowane ze sobą, aby uczeń lepiej zrozumiał wszelkie zagadnienia, pojął sens i przydatność wiedzy w życiu. Czas poświęcony na realizację wymienionych sfer edukacji jest płynny, decyduje o nim nauczyciel.

Nauczanie zintegrowane  PLUS

  • NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE (angielski) metodą CLIL (content and language integrated learning)
  • Język angielski – 4 godziny tygodniowo (podział na grupy, 1 h konwersacje)
  • Język hiszpański – 2 godziny tygodniowo
  • Język kaszubski – dla chętnych
  • Szachy – raz w tygodniu
  • Informatyka – raz w tygodniu
  • Zajęcia sportowe – 4 godziny tygodniowo, w tym BASEN
  • MATEMATYKA W DZIAŁANIU – raz w tygodniu
  • TOC – raz w tygodniu

MATEMATYKA W DZIAŁANIU – zajęcia te mają na celu rozwijanie myślenia matematycznego i rozbudzanie matematycznej ciekawości poprzez praktyczne zastosowanie tego przedmiotu (np. matematyka w kuchni, w obserwacjach przyrody), zadania i gry logiczne, twórcze rozwiązywanie problemów, matematyka w terenie, zadania do testów typu kangur matematyczny itp. Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach a dla potrzebujących dodatkowego wsparcia proponujemy dogrywki i zajęcia wyrównawcze.

TOC – zajęcia mają na celu uczenie dzieci samodzielnego
myślenia za pomocą prostych narzędzi myślowych (chmurki, logicznej
gałązki i drzewka ambitnego celu). Dzieci uczą się myślenia krytycznego i
lepszego rozumienia otaczającej rzeczywistości. Narzędzia uczą również
rozwiązywania konfliktów, dzięki temu dzieci rozwijają inteligencję
emocjonalną, uczą się lepszego komunikowania z otoczeniem. Drzewko
ambitnego celu przygotowuje dzieci do określania swoich celów,
przewidywania trudności oraz planowania sposobów uporania się z nimi.
Program będzie głównie realizowany w oparciu o Kuferek Tajemnic, który
został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najmłodszych
uczniów

ZAJĘCIA DODATKOWE – nieodpłatne : 13.50 – 15.45 (do wyboru), w tym m.in.:

ODYSEJA UMYSŁU – celem zajęć jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Dzieci uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, poprzez aktywne angażowanie się w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które można rozwiązać  na wiele sposobów. Uczą się:  myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. 

SZACHY, MATEMATYCZNE ASY,CODE+: zajęcia z kodowania, EKSPERYMENTY, KÓŁKO PODRÓŻNICZE, SZKOLNE KOŁO SPORTOWE (SKS)

KLASY IV-VI

Klasy IV-VI – realizują 7-godzinny program zajęć obowiązkowych + zajęcia dodatkowe.

[toggle header=”EDUKACJA LINGWISTYCZNA – PROGRAM ROZSZERZONY„]

ROZSZERZONY PROGRAM ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych).

Nauczanie języków obcych na wysokim poziomie jest jednym z założeń programowych naszej szkoły. Dzieci uczą się dwóch języków: angielskiego i hiszpańskiego. Znajomość języka angielskiego jest standardem, który poza tym, że jest koniecznością, przestaje być jedynym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. Staje się nim natomiast znajomość języka hiszpańskiego, który jest drugim językiem pod względem użyteczności w komunikacji międzynarodowej. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi na kilku kontynentach. Język hiszpański jest językiem urzędowym w 21 krajach, jest również oficjalnym językiem ONZ, UNESCO, Unii Europejskiej oraz Unii Afrykańskiej. Znajomość języka hiszpańskiego daje ponadto w przyszłości możliwość podjęcia nauki na wielu uniwersytetach w Hiszpanii w ramach programów unijnych /SOCRATES/.

Pierwszy język angielski

Nauka języka angielskiego realizowana jest w wymiarze 4 zajęć w tygodniu, w tym 1 godzina konwersacji (bez dodatkowych opłat). Zajęcia dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności dzieci. Podczas nauki w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne wypracowane przez Lokomotywę. Uczniowie śpiewają w programie karaoke, wystawiają przedstawienia teatralne, biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, recytują wybrane teksty. W klasach powyżej 15 osób języka angielskiego naucza dwóch nauczycieli.

Drugi język hiszpański

Języka hiszpańskiego nauczamy od klasy I w wymiarze 2 zajęć w tygodniu (bez dodatkowych opłat). Podczas nauki, podobnie jak w przypadku języka angielskiego, w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Program nauczania jest także wzbogacony o liczne projekty, m.in. artystyczne.

[toggle header=”MATEMATYKA W DZIAŁANIU (w bloku zajęć obowiązkowych)”] Kompetencje logicznego myślenia są dziś niezwykle pożądane. Zajęcia odbywają się przez 45 min. 1 x w tygodniu.[/toggle]

[toggle header=”TOC – MYŚLENIE KRYTYCZNE (w bloku zajęć obowiązkowych)”] Program TOC dla Edukacji wspiera dzieci i młodzież w procesie nabywania umiejętności; określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami. Zajęcia odbywają się przez 45 min. 1 x w tygodniu.[/toggle]

[toggle header=”ZAJĘCIA INFORMATYCZNE (w bloku zajęć obowiązkowych)”] Edukacja informatyczna jest formą kontaktu dziecka ze światem współczesnej techniki i technologii na elementarnym poziomie. Technologia informatyczna wspomaga zdobywanie wykształcenia oraz głębsze poznanie i rozumienie świata przez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmaga przy tym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowaniu własnym rozwojem. Niesie w sobie też aspekt wychowawczy, poprzez poszanowanie własności osobistej i intelektualnej oraz wyrabianie postawy otwartości na świat. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

[toggle header=”PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych)”]Uprawianie sportu w dowolnej dyscyplinie zaczyna się od zabaw ogólnorozwojowych. Dzięki nim kształtowana jest sprawność całego ciała, zmysł równowagi, koordynacja ruchów, plastyczność i precyzja. Z ruchu i współzawodnictwa można czerpać radość i satysfakcję. Sport uczy wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtuje poczucie współodpowiedzialności, uczy pokory w chwilach sukcesu i optymizmu w znoszeniu porażki. Blok zajęć sportowych obejmuje 4 zajęcia tygodniowo, w tym: 3 x ćwiczenia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej, 1 x basen – płatny. Ponadto przewidziana jest przerwa rekreacyjna na świeżym powietrzu.[/toggle]

[toggle header=”SPORTOWA LOKOMOTYWA (w bloku zajęć obowiązkowych)”] W naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy LOKOMOTYWA założony przez rodziców i nauczycieli. W ramach UKS odbywają się już dodatkowe zajęcia w sekcji pływackiej, tanecznej, szachowej i narciarskiej. Sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem daje nam wiele możliwości. Wykorzystujemy tę przestrzeń w sposób optymalny.[/toggle]

[toggle header=”RELIGIA (w bloku zajęć obowiązkowych)”] Nauczanie religii w naszej szkole jest ważnym elementem kształtowania osoby. Zależy nam, aby wiara przekazywana była jako radosne doświadczenie dziecięctwa Bożego. Chcemy, aby była to naturalna droga, na której ubogacamy nasze życie, wzmacniamy wolę, otwieramy się na innych ludzi z miłością i duchem służby. Religia prowadzona jest 2 razy w tygodniu.[/toggle]

ZAJĘCIA DODATKOWE (13.50 – 15.45)[/toggle]

KLASY VII-VIII

Klasy VII-VIII – realizują program zajęć obowiązkowych + obowiązkowy program rozszerzony + zajęcia dodatkowe.

[toggle header=”EDUKACJA LINGWISTYCZNA I MATEMATYCZNA – PROGRAM ROZSZERZONY„]

ROZSZERZONY PROGRAM ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych).

Nauczanie języków obcych na wysokim poziomie jest jednym z założeń programowych naszej szkoły. Dzieci uczą się dwóch języków: angielskiego i hiszpańskiego. Znajomość języka angielskiego jest standardem, który poza tym, że jest koniecznością, przestaje być jedynym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. Staje się nim natomiast znajomość języka hiszpańskiego, który jest drugim językiem pod względem użyteczności w komunikacji międzynarodowej. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi na kilku kontynentach. Język hiszpański jest językiem urzędowym w 21 krajach, jest również oficjalnym językiem ONZ, UNESCO, Unii Europejskiej oraz Unii Afrykańskiej. Znajomość języka hiszpańskiego daje ponadto w przyszłości możliwość podjęcia nauki na wielu uniwersytetach w Hiszpanii w ramach programów unijnych /SOCRATES/.

Pierwszy język angielski

Nauka języka angielskiego realizowana jest w wymiarze 5 zajęć w tygodniu,w tym 1 godzina konwersacji (bez dodatkowych opłat). Wszystkie grupy języka angielskiego  realizują rozszerzony program językowy, przy czym jedna grupa w każdej klasie będzie to grupa przygotowująca do egzaminu Cambridge English. Zajęcia dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Podczas nauki w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne wypracowane przez Lokomotywę. Uczniowie śpiewają w programie karaoke, wystawiają przedstawienia teatralne, biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, recytują wybrane teksty. W klasach powyżej 15 osób języka angielskiego naucza dwóch nauczycieli.

Drugi język hiszpański

Języka hiszpańskiego nauczamy od klasy I w wymiarze 2 zajęć w tygodniu (bez dodatkowych opłat). Podczas nauki, podobnie jak w przypadku języka angielskiego, w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne – wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Program nauczania jest także wzbogacony o liczne projekty, m.in. artystyczne.

[toggle header=”PROGRAM ZAJĘĆ ROZSZERZONYCH – MATEMATYKA I JĘZYK POLSKI (w bloku zajęć obowiązkowych)By optymalnie wykorzystać czas spędzony w szkole uczniowie mają dodatkowe godziny z języka polskiego i matematyki celem bardzo dobrego przygotowania ich do egzaminu kończącego edukację podstawową .[/toggle]

[toggle header=”PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH (w bloku zajęć obowiązkowych)”]Sport uczy wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtuje poczucie współodpowiedzialności, uczy pokory w chwilach sukcesu i optymizmu w znoszeniu porażki. Blok zajęć sportowych obejmuje 4 zajęcia tygodniowo, w tym: 3 x ćwiczenia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej, 1 x basen – płatny. Ponadto przewidziana jest przerwa rekreacyjna na świeżym powietrzu.[/toggle]

[toggle header=”SPORTOWA LOKOMOTYWA (w bloku zajęć obowiązkowych)”] W naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy LOKOMOTYWA założony przez rodziców i nauczycieli. W ramach UKS odbywają się już dodatkowe zajęcia w sekcji pływackiej, szachowej i narciarskiej. Sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem daje nam wiele możliwości. Wykorzystujemy tę przestrzeń w sposób optymalny.[/toggle]

[toggle header=”RELIGIA (w bloku zajęć obowiązkowych)”] Nauczanie religii w naszej szkole jest ważnym elementem kształtowania osoby. Zależy nam, aby wiara przekazywana była jako radosne doświadczenie dziecięctwa Bożego. Chcemy, aby była to naturalna droga, na której ubogacamy nasze życie, wzmacniamy wolę, otwieramy się na innych ludzi z miłością i duchem służby. Religia prowadzona jest 2 razy w tygodniu.[/toggle]

[toggle header=”ZAJĘCIA INFORMATYCZNE (w bloku zajęć obowiązkowych)”] Edukacja informatyczna jest formą kontaktu dziecka ze światem współczesnej techniki i technologii na elementarnym poziomie. Technologia informatyczna wspomaga zdobywanie wykształcenia oraz głębsze poznanie i rozumienie świata przez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmaga przy tym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowaniu własnym rozwojem. Niesie w sobie też aspekt wychowawczy, poprzez poszanowanie własności osobistej i intelektualnej oraz wyrabianie postawy otwartości na świat. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

[toggle header=”LABORATORIA WIEDZY (w bloku zajęć dodatkowych)”] W VII i VIII klasie nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. I tak mają do wyboru: Laboratorium: językowe (j. angielski), matematyczno-fizyczne, chemiczne, elektroniczne i sportowe.

Pin It on Pinterest

ŻłobekProgram edukacyjny