Komunikacja z rodzicami

Lokomotywa jest MIEJSCEM SPOTKANIA Rodziców, Nauczycieli i Uczniów. Zależy nam, aby atmosfera każdego spotkania służyła rozwojowi wszystkich uczestniczących w nim stron. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione ważne warunki: WZAJEMNY SZACUNEK oraz SKUTECZNA KOMUNIKACJA (forma i droga).

Formy komunikacji ze szkołą/przedszkolem to:

  • TUTORING.
  • SPOTKANIA/ROZMOWY BIEŻĄCE (w zależności od potrzeb: LIBRUS, telefoniczne, osobiste lub mailowe poprzez forum rodziców lub mail nauczyciela),
  • ZEBRANIA ORGANIZACYJNE (2x w roku),
  • KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI PRZEDMIOTÓW W SP (2 x na semestr).

Drogi komunikacji:

  • Wychowawca, nauczyciel przedmiotu
  • Wicedyrektor
  • Dyrektor
  • Prezes TE LOKOMOTYWA

Poniżej przedstawiamy ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI, które pomogą Rodzicom uporządkować osobistą i publiczną debatę oraz uzyskać skutecznie informacje niezbędne do wzajemnej współpracy.

[pdf-embedder url=”http://lokomotywa.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/ŚCIEŻKA-KOMUNIKACJI_RODZICE_SP_P.pdf” title=”ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI_RODZICE_SP_P”]

 

Pin It on Pinterest

ŻłobekKomunikacja z rodzicami