IV Niedziela Adwentu, rok B 

IV Niedziela Adwentu, rok B 

24 grudnia 2023 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”

(Łk 1,26-28)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Galilea uchodziła za niezbyt pobożny region Palestyny. Dużo było tam pogaństwa. Także Nazaret nie cieszył się dobrą opinią jako miejscowość. Czy może być co dobrego z Nazaretu – pytał apostoł Natanael (J 1, 47). A jednak znalazł Bóg dwa serca godne uwagi,  Jego uwagi, Bożej uwagi. Serca Maryi i Józefa. A pod sercem tej Pierwszej znalazł godne miejsce dla Swego Syna, Jezusa Chrystusa. On to swoim życiem, nauczaniem powoli zmieniał opinię o Nazarecie, Galilei a nade wszystko o ludzkim, uwikłanym w grzechu, sercu, życiu.

Być może i ja pochodzę z regionu, miejscowości o niezbyt dobrej reputacji. Czas to zmienić. Czas zacząć od swego serca i życia. Ktoś popsuł tę opinię. Ja będę pierwszym z tych, którzy spróbują ją naprawić. Do współpracy i do serca zaproszę Jezusa. O wstawiennictwo będę prosił Maryję i Józefa. Małymi krokami, powoli, cierpliwie, ale konsekwentnie będę zmieniał siebie i moje otoczenie na lepsze.

Mieć łaskę, to mieć w sobie życie, prawdziwe życie, Boże życie, dużo tego życia. Z Bożego wyboru Maryja została obdarzona jej pełnią. „Łaski pełna” stało się niejako Jej Drugim, a może lepiej, pierwszym Imieniem. Ona pełna Łaski ciągle wyprasza u swego Syna zdroje łaski dla swoich duchowych dzieci, uczy ja dobrze wykorzystywać dla Bożej chwały dobra bliźnich.


Czy dbam o poziom Bożej łaski w moim sercu? Czy pamiętam, że grzech jej poziom obniża, a grzech śmiertelny wręcz niszczy? W czasie świątecznych przygotowań zabiegam, aby było pełno rzeczy na stole, pod choinką, pełne prezentów paczki. Zadbam też, nade wszystko, aby w moim sercu był odpowiedni poziom Bożej łaski. On gdy się narodzi najpierw będzie pukał do mojego serca. Wstyd, żeby było nieprzygotowane. Na miarę moich możliwości pomogę innych w pięknym przeżywaniu Świąt Narodzenia Pana.


Pomodlę się o czas dobrych, pogodnych, pełnych Bożej łaski świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich wierzących. Będę prosił o dar pokoju, zakończenia wszystkich trwających konfliktów. Bożej dobroci polecę tych, dla których czas świat, to trudny czas, aby znaleźli życzliwe sobie serca, które pomogą im odnaleźć radość i pokój serca.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
       i trwałe będzie moje z nim przymierze… 
(Ps 89, 27.29)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Na wieki będę sławił łaski Pana

*********

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pana i obfitości Jego błogosławieństwa na Nowy Rok 2024 z całego serca wszystkim rozkochanym w Bożym słowie,

życzy ks. Ryszard SDS

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaIV Niedziela Adwentu, rok B