Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”XXX Niedziela Zwykła, rok C23 października 2022 r.I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Jezus opowiedział niektórym, co dufni...

Read More