Medytacja na 17 kwietnia 2022 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok C

Medytacja na 17 kwietnia 2022 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok C

17 kwietnia 2022 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.(Rdz 1,1.26-31a – pierwsze czytanie z Wigilii Paschalnej, krótsze)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Wielu ludzi często pyta się, zastanawia, jakim powołaniem obdarował ich Pan Bóg, do czego są wezwani, zaproszeni, co szczególnego mają czynić? Wydaje się im bowiem, że nie dysponują żadnym powołaniem. Fragment pierwszego czytania z wigilii paschalnej ukazuje niejako uniwersalne powołanie wszystkich ludzi. Czytamy tam, że „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. Jeżeli tak, to zadaniem człowieka, każdego z nas jest uczynienie wszystkiego, co tylko możliwe, aby ten stworzony przez Pana Boga świat dalej w Jego oczach był bardzo dobry. Trzeba nam zaniechać wszelkich prób przestawiania na własną rękę mebli w domu, który Pan Bóg zbudował. Szacunek dla przyrody, troska o nią, jak najbardziej, ale uwielbienie, hołdy dla Pana Boga. Przyroda jest tylko stworzeniem, nie bóstwem. Ktoś mógłby czuć pewien niedosyt z faktu, że co najwyżej ma stać u boku Pana Boga i podziwiać Jego dzieło stworzenia. Nic bardziej mylnego. Pan Bóg codziennie nas zaprasza, abyśmy w dziele stworzenia uczestniczyli, podejmując trud, dzieło dobrego życia, zgodnego z Jego wolą. On pragnie, abyśmy współpracując z Jego łaską pomnażali dobro, które jest w świecie. Mamy czynić ziemię poddaną, ale nie zniewoloną, kwitnącą a nie obumierającą, pełną życia a nie śmierci. Mamy się zachowywać jak ci, którzy są stworzeni na Jego obraz i podobieństwo a nie jak barbarzyńcy i niszczyciele. 
Przyjmijmy w pokorze i z radością to Boże powołanie na współgospodarzy tej ziemi. Z Jego pomocą uczynimy wszystko, aby to powołanie wypełnić jak najlepiej i owocnie, aby Pan Bóg widział, że to co stworzył, dalej jest bardzo dobre.
 Pomodlę się o szacunek dla tajemnicy życia, każdego życia, o umocnienie wiary w Tajemnicę Chrystusowego Zmartwychwstania. Będę prosił, bym był dobrym współgospodarzem tej ziemi, o pokój na świecie i Ukrainie.  

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie​…
(Ps 30, 5-6)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

***
Niech Zmartwychwstały Pan wypełni Wasze serca obfitością Swych darów!Niech błogosławi Wam w dniach waszej codzienności i Waszego świętowania!Niech pewnie prowadzi Was ku życiu, ku zmartwychwstaniu!Niech ten świat i Wasze życie w oczach Pana Boga zawsze będą bardzo dobre!Niech radosne alleluja wybrzmiewa w Waszych sercach i na Waszych ustach! Z całego serca życzy,ks. Ryszard SDS
*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 17 kwietnia 2022 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok C