Medytacja na 20 marca 2022 r. – III Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Medytacja na 20 marca 2022 r. – III Niedziela Wielkiego Postu, rok C


Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
III Niedziela Wielkiego Postu, rok C

20 marca 2022 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.(Wj 3,1-8a.13-15)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Nie zawsze wystarczy wyjść na pustynię. Często trzeba wejść w głąb pustyni. W perspektywie duchowej chodzi o głębię ciszy, milczenia, modlitwy, serca, aby tam spotkać Boga i doświadczyć rzeczy wielkich, ważnych, życiowo przełomowych, doświadczyć Bożych rzeczy: nawrócenia, przemiany życia, powrotu na Boże drogi. Taką pustynią, która daje szansę głębokiego spotkania Pana Boga jest czas Wielkiego Postu.
 W przeciwieństwie do muzułmanów wchodząc do świątyni nie musimy zdejmować butów. Wystarczy, że u wejścia wytrzemy je z brudu czy błota. Zostają jeszcze grzechy przyniesione w sercu. To nie przeszkadza, aby wejść i prosić, by Pan w swoim miłosierdziu usunął je i oczyścił serce. On uczyni to z wielką radością.
 Bóg nie tylko zna nasze uciemiężenia. On pragnie naszej wolności, wyzwolenia, powrotu z obczyzny do ojczyzny. On uczyni wszystko, aby to wyzwolenie było skuteczne. A ta skuteczność potrzebuje naszego zaangażowania, współpracy. On pragnie naszej wolności. Ważne, abyśmy i my jej pragnęli. Niewola bowiem często wydaje się bardziej atrakcyjna.
Czy staram się przeżywać czas Wielkiego Postu w głębi serca a nie tylko na powierzchni zewnętrznych postanowień? Czy zdaję sobie sprawę, że często łatwiej jest wytrzeć z brudu buty, wchodząc do świątyni, niż pozwolić Panu Bogu, oczyścić serce z grzechów? Czy systematycznie w sakramencie pokuty poddaję serce Bożemu oczyszczeniu z grzechów? Czy przynoszę Panu Bogu moje życiowe obciążenia, utrudzenia, uciążliwości, prosząc, aby pomógł mi z nich się uwolnić, odzyskać wolność serca, życia?
 Pomodlę się o Boże wsparcie dla rekolekcjonistów i spowiedników. Gorąco będę prosił o pokój na świecie i Ukrainie, o ustanie pandemii. Przyjrzę się jak wygląda realizacja moich wielkopostnych postanowień. 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Dzieł Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela​…
(Ps 103, 6-7)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 20 marca 2022 r. – III Niedziela Wielkiego Postu, rok C