Medytacja na 25 grudnia 2022 r. – Narodzenie Pańskie, rok A

Medytacja na 25 grudnia 2022 r. – Narodzenie Pańskie, rok A

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
Narodzenie Pańskie, rok A
25 grudnia 2022 r.


I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. i rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał».(Łk 2,1-14)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.Cezar August wydając rozporządzenie o spisie ludności nawet nie zdawał sobie sprawy, że wpisuje się w realizację Bożych zapowiedzi o przyjściu Mesjasza i tego, że dokona się to w Betlejem. Jego decyzja sprawiła, że Józef wraz z będącą u kresu swej brzemienności Maryją udał się z Nazaretu do Betlejem w celu dokonania spisu.
Czy ja świadomie, w przeciwieństwie do cezara Augusta, realizuję Boże zapowiedzi, wskazania zawarte w Bożym słowie? Czy świadomie współpracuję z Panem Bogiem? Czy jest to owocna współpraca? Czy Pan Bóg może na mnie liczyć?
 Wizyta w Betlejem rozpoczęła się od swoistego falstartu czyli braku miejsca dla Brzemiennej Maryi i Józefa w gospodzie. Ostatecznie miejsce się znalazło w pasterskiej grocie. Józef nawet nie musiał naprędce zbijać kołyski. Posłużył temu bydlęcy żłób.
Czy w moim sercu, życiu Jezus nie musi się obawiać o swoje miejsce? Ma je zagwarantowane? Nie tylko je ma, ale jest ono przez Niego zajęte, wypełnione Jego obecnością? Czy moje pierwsze spotkanie z Panem każdego dnia dokonuje się w sercu, moim sercu? Czy obecność Jezusa mi nie przeszkadza, ale pomaga, mobilizuje, napełnia mocą? 
 Pasterze to była grupa społeczna, która nie cieszyła się szczególnym uznaniem i szacunkiem w ówczesnym społeczeństwie Palestyny, tzw. szemrane, podejrzane towarzystwo. Tu Pan Bóg nas zaskakuje, bo to właśnie oni jako pierwsi otrzymują tę radosną wieść o narodzeniu Zbawiciela, Mesjasza. Oni, pasterze dowiadują się, że narodził się Pasterz, który pomoże im być dobrymi owcami, dobrymi ludźmi, Pasterz, zatroskany o swoje stado.
Czy nie tylko dotarła do mnie dobra nowina o narodzeniu Zbawiciela, ale też ciągle mnie wypełnia radością? Czy dzielę się nią z innymi, także z tymi, którzy wydają się nią niezainteresowani albo jej niegodni? Czy dostrzegam ogromną troskę o swoją osobę ze strony Jezusa, Dobrego Pasterza? Czy ją przyjmuję, z niej korzystam i za nią jestem wdzięczny? Kto jest takim moim ziemskim aniołem, co przypomina mi o narodzinach Zbawiciela, abym nie zapomniał, nie zakochał się w życiu bez Pana Boga?
 Pomodlę o dar pokoju, o to, aby w moim życiu wypełniały się Boże słowa, abym owocnie współpracował z Bożą łaską, aby w moim życiu nigdy nie zabrakło miejsca dla Pana Jezusa, aby nie musiał tułać się od serca do serca, poszukując odpowiedniego lokum. Zadbam o dobrą, Bożą atmosferę przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Może zainicjuję spotkanie w gronie bliskich mi osób i wspólne śpiewanie kolęd. 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan króluje, wesel się ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę…
(Ps 97, 1.6)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel

***Głębokiej, owocnej, codziennej zażyłości z Bożym słowem, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, wspólnotowym czy rodzinnym, pokoju serca oraz obfitości darów Bożej Dzieciny na czas Świąt Bożego Narodzenia i cały rok 2023,
 życzyks. Ryszard SDS
*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

  
ks. Rysiu SDS
 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 25 grudnia 2022 r. – Narodzenie Pańskie, rok A