Medytacja na 26 grudnia 2021 r. – Niedziela Świętej Rodziny, rok C

Medytacja na 26 grudnia 2021 r. – Niedziela Świętej Rodziny, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
Niedziela Świętej Rodziny, rok C

26 grudnia 2021 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.(Łk 2,41-52)
II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Dwunastoletni Jezus gubi się swoim rodzicom, gubi się ten, który przyszedł na świat, aby odnaleźć zagubionego człowieka, aby odnaleźć także i mnie. Ten, który niejako zapomniał drogi powrotnej do Nazaretu, sam stanie się drogą powrotną do domu Ojca Niebieskiego, ufając, że i ja pójdę tą drogą, pójdę z Nim do końca. Ten, który pozostał w świątyni wśród nauczycieli przysłuchiwał się im, zadawał pytania, sam stanie się Nauczycielem, którego słuchać będą tłumy, zawsze gotowy na pytania z mojej strony, także te trudne czy niewygodne. Ten który budził zdumienie bystrością swego umysłu i odpowiedziami, nauczając, w zdumienie będzie wprawiał słuchające Go rzesze, który pragnie to zdumienie budzić także i w moim umyśle i sercu. Ten, którego Józef i Maryja szukali z bólem serca, sam w bólu serca i cierpienia odnajdzie grzesznego człowieka, licząc na to, że i ja kiedy Go zagubię z bólem serca będę czynił wszystko, aby Go odnaleźć. Odnaleziony po trzech dniach i On po trzech dniach, zmartwychwstając, dopełni swego dzieła zbawienia, mojego zbawienia. Ten, który wskazywał, że powinien być w sprawach Bożych, które całe życie je realizował, wypełniał, ufa, że i w moim życiu Boże sprawy będą moim priorytetem, że nie uznam je za mało ważne czy istotne, że nie będę ich odkładał ciągle na później. Ten, który wrócił z Rodzicami do Nazaretu i był im poddany, liczy, że i ja będę Jemu poddany, wiernie wypełniając Jego wolę. Dziś pomodlę się za wszystkie rodziny, szczególnie te będące w kryzysie, pomodlę się za moją rodzinę, wspólnotę zakonną, parafialną, za wielką Rodzinę Bożą, Kościół Święty. Modlitwą ogarnię wszystkie osoby, które pogubiły się w życiu, także tym duchowym. Dalej będę prosił o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych.III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu​…
(Ps 80,2-3)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Błogosławiony, kto się boi Pana

***
Wszystkim rozmiłowanym w słowie  Bożym, Bliskim ich sercuobfitości darów Bożej Dzieciny, opieki Maryi i Św. Józefa na czas Świąt Bożego Narodzenia 
oraz cały, Nowy 2022 Rok, 
życzy
ks. Ryszard SDS

 *********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 26 grudnia 2021 r. – Niedziela Świętej Rodziny, rok C