Medytacja na 29 maja 2022 r. – Wniebowstąpienie Pańskie, rok C

Medytacja na 29 maja 2022 r. – Wniebowstąpienie Pańskie, rok C


Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
VII Niedziela Wielkanocna, rok C
Wniebowstąpienie Pańskie

29 maja 2022 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.(Dz 1,1-11)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą…” – tymi słowami Pan Jezus podkreśla, że nie my ustalamy Panu Bogu kalendarz Jego działań. My mamy być gotowi na te wydarzenia. Ale działa to w drugą stronę. To my w porozumieniu z Panem Bogiem powinniśmy ustalać nasz kalendarz. On powinien mieć pełen wgląd w to, co jest tam zapisane.
Czy o tym pamiętam? Czy nie jest tak, że wprawdzie nie zaglądam Panu Bogu w Jego kalendarz, ale też nie dopuszczam Go do swojego? Czy wypełniając kalendarz, czynię to po konsultacjach z Panem Bogiem? Czy daty i wydarzenia umieszczone w moim kalendarzu, mają Jego aprobatę, zgodę, zatwierdzenie?
 Pan Jezus nim wstąpił do nieba wielokrotnie spotykał się ze swoimi uczniami, mówił o królestwie Bożym, umacniał ich wiarę w tajemnicę zmartwychwstania. Zbawiciel czynił to, aby uczniowie po Jego odejściu to Boże królestwo dalej budowali w ludzkich sercach, umacniali królowanie Pana Boga, królowanie oparte nie na władzy, ale służbie, nie na przemocy, ale na miłości. Czy Bóg króluje w moim sercu i życiu? Czy podporządkowuję się Jego królewskiej władzy? Czy nie jestem wiecznie zbuntowanym i niezadowolonym z Jego rządów poddanym? Czy zdaję sobie sprawę, że on mnie zaprasza do współkrólowania czyli służby i miłości, do odpowiedzialności za losy świata? Czy widzę, do czego zdolny jest człowiek, kiedy próbuje rządzić, królować po swojemu? 
 Pomodlę się o to, abym godnie tu na ziemi reprezentował niebo czyli Pana Boga, wytrwale budował Boże królestwo, służby i miłości. O pokój na świecie, Ukrainie, ludzkich sercach. Abym podążając ku wieczności mądrze i pięknie kształtował swoją doczesność, posłuszny prowadzeniu Ducha Świętego. 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią…
(Ps 47, 2-3)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********
 

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 29 maja 2022 r. – Wniebowstąpienie Pańskie, rok C