Niedziela Trójcy Świętej.  26 maja 2024 r.

Niedziela Trójcy Świętej. 26 maja 2024 r.


I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ”.

(Mt 28, 18-20)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Pan Jezus mówi o władzy miłości, dobroci, przebaczenia a nie przemocy. Wysyła uczniów, aby nauczali narody, a nie je podbijali, zniewalali, ciemiężyli, gnębili. Poprzez chrzest mają je zanurzać w Tajemnicy Życia samego Boga, Boga Jedynego w Trzech Osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Tajemnicy pełnej miłości d0 każdego człowieka, do mnie.

Ja muszę pamiętać, że zanim będę nauczał, sam powinienem być pilnym i gorliwym uczniem. To ja powinienem zadbać, aby moje życie było żywą i przekonywującą katechezą o Jezusie i Jego Ewangelii dla innych. Jakże często będzie to jedyna katecheza, w której będą uczestniczyli. W życiu mam dołożyć starań, aby moja „przygoda” z Bogiem nie skończyła się na akcie chrztu i „zaliczeniu”, bo tak się robi, innych sakramentów (I Komunia Św., bierzmowanie, ślub kościelny). Ja mam je przyjąć i nimi żyć, innych do tego zachęcać, przekonywać, namawiać.

Pan Jezus do końca świata gwarantuje Swój mecenat i pomoc tym, którzy będą przekazywali Jego naukę innym, którzy z pogan będą czynili ich chrześcijanami, z niewierzących wierzącymi, z zagubionych tych, którzy się odnaleźli. Ich znakiem rozpoznawczym i zarazem niejako „firmowym” będzie autentyczne życie według Ewangelii, nauki Pana Jezusa.

Ja też mam się starać zachowywać wszystko co zawiera przesłanie Ewangelii. Nie mogę dzielić Jezusowej nauki na tę łatwiejszą i trudniejszą, mniej i bardziej wymagającą, tę do zapamiętania i tę do zapomnienia. Mam przyjąć ją w całości. Wszelkie próby z mojej strony wybiórczego, selektywnego traktowania nauki Jezusa to przejaw wygodnictwa, duchowego lenistwa, dopasowywania się do mód tego świata, to niebezpieczne balansowanie pomiędzy wiernością a zdradą. Jezus pragnie mieć uczniów, a nie pół uczniów. Przyjąć w całości naukę Jezusa, to przyjąć także to co w niej trudne i do końca niezrozumiałe, to przyjąć z wiarą Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, Której cześć i chwała na wieki, wieków. Amen!

Pomodlę się o dar pokoju dla świata i ludzkich serc. Dziś w sposób szczególny w modlitwie będę pamiętał o mamach. Dla żyjących będę wypraszał obfitość Bożych darów, dla zmarłych radość życia wiecznego.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski… 

(Ps 33, 3-4)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaNiedziela Trójcy Świętej. 26 maja 2024 r.