V Niedziela Wielkiego Postu, rok A

V Niedziela Wielkiego Postu, rok A

26 marca 2023 r.


I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.(J 11,41-45) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Jezus wznosi oczy ku górze, ku niebu, ku Ojcu, gdyż działa zawsze w łączności z Nim. Jezus już z góry dziękuje Ojcu za cud, który się dokona. Cud wskrzeszenia Łazarza ma pomóc zgromadzonym tłumom uwierzyć, że Jezus jest posłanym od Boga, Mesjaszem, tym, który przyszedł zwyciężyć śmierć, także ich śmierć. Jak czytamy w ostatnim zdaniu, pomimo aż takiego cudu, tylko „wielu” uwierzyło w Niego. Nie wszyscy. Część dalej miało zamknięte oczy i serca.

Jak ja często wznoszę moje oczy i me serce do góry, w stronę nieba, w stronę Ojca niebieskiego? Czy patrzę ciągle w dół, a w niebo spoglądam, aby zobaczyć przelatujący samolot, klucz ptaków czy świecące słońce, nigdy, aby spotkać się z Ojcem? Jaki jest stan mojej modlitwy? Czy dziękuję Bogu za wszystkie wysłuchane modlitwy, za wszystkie otrzymane łaski i dary, za dar największy, dar Osoby Jezusa? Czy proszę o dar dobrej, wytrwałej, ufnej, systematycznej modlitwy? Czy umiem tylko prosić a dziękować, jak mi się przypomni? Czy cuda, których jestem świadkiem na co dzień, umacniają moją wiarę w Jezusa, moją osobistą, zażyłą więź z Nim? Czy jestem wśród tych „wielu”, którzy uwierzyli, czy tych, którzy ciągle wątpią, nie mogą uwierzyć do końca?

Pomodlę się o dar żywej i mocnej wiary w Jezusa, który jest Panem życia, o dar pokoju dla Ukrainy, całego świata. Polecę Panu Bogu spowiedników tego czasu, dzięki których posłudze jakże wielu opuszcza groby swoich grzechów i wraca do życia w łasce Bożej. 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

U Pana jest łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów…
(Ps 130,5-6)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>V Niedziela Wielkiego Postu, rok A</strong>