V Niedziela Zwykła, rok B4 lutego 2024 r.

V Niedziela Zwykła, rok B4 lutego 2024 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duc hy.

(Mk 1,29-39)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Jak czytamy w Ewangelii Pan Jezus uzdrawia teściową Szymona. W innym miejscu Ewangelii dowiemy się o uzdrowieniu syna dworzanina czy wskrzeszeniu umierającej córki Jaira. Te fakty przekonują nas, że Panu Jezusowi zależy na zdrowych osobach i relacjach w naszych rodzinach czy wspólnotach.

Czy mi też na tym zależy? Czy dbam o dobre, zdrowe relacje w domu rodzinnym czy wspólnocie, do której przynależę? Czy modlę się za chorych członków wspólnoty rodzinnej, zakonnej, parafialnej, prosząc o powrót do pełni sił duchowych i fizycznych?

Jak czytamy Pan Jezus wczesnym rankiem, kiedy było jeszcze ciemno udał się na miejsce pustynne, aby się modlić, być sam na sam z Ojcem. Omówić z Ojcem dzień miniony i ten, który był przed Jezusem, omówić szczegóły działania i prosić o Ojcowskie błogosławieństwo.

Ja zapewne rano nie będę miał szans, aby udać się na miejsce pustynne, ale czy tam gdzie żyję, kiedy zaczynam nowy dzień pamiętam o modlitwie? Czy mam czas na toaletę, kawę, śniadanie, sprawdzenie wiadomości w intrenecie, ale na modlitwę to już nie? Czy nie zaczynam dnia jak poganin? Czy startuję w nowy dzień wcześniej na modlitwie prosząc o Boże błogosławieństwo?

Panu Jezusowi zapewne było miło, tak po ludzku, że ludzie go szukają, że pragną Jego obecności, że martwią się o Niego. Ale odnaleziony, nie wrócił z tymi, którzy Go szukali. Poszedł do innych miejscowości, aby nauczać, wypędzać złe duchy. Tym samym dał do zrozumienia, że nie pozwoli, aby ktoś Go zatrzymał tylko dla siebie. On pragnie dotrzeć do wszystkich serc, aby je umocnić, uwolnić, uzdrowić.

Czy nie traktuję Pana Jezusa jak swoją wyłączną własność? Czy chętnie dzielę się Nim z innymi, dając o Nim świadectwo, nie bojąc się, że mi Go zabraknie? 

W modlitwie powiem Panu Jezusowi o wszystkich bolączkach i radościach mego życia i życia moich bliskich, w rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie. Dalej będę błagał o pokój dla świata. Będę prosił, abym potrafił pomóc innym odnaleźć Jezusa. 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

On leczy złamanych na duchu
 i przewiązuje im rany.
 On liczy wszystkie gwiazdy
 i każdej nadaje imię… 
(Ps 147,3-4)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Nasz Pan jest wielki i potężny

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:

    

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaV Niedziela Zwykła, rok B4 lutego 2024 r.