XIII Niedziela Zwykła, rok A 

XIII Niedziela Zwykła, rok A 

2 lipca 2023 r.

 Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.  Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.(Mt 10,37-42) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Pan Jezus w Ewangelii przypomina nam niejako o trzech zasadach życia, do którego nas zaprasza. Po pierwsze w miłości, w miłowaniu zawsze pierwszy ma być On, pierwszy nawet przed mamą czy tatą, bratem czy siostrą, synem czy córką. On pierwszy. Po drugie, aby iść za Nim, z Nim trzeba nieść krzyż swoich życiowych trudów i przeciwności. Nie wystarczy plecak. On potrzebuje uczniów a nie religijnych turystów, choć nic nie ma przeciw elementom religijnym w turystyce. Po trzecie Pan Jezus zapewnia, że nikt nie utraci swej nagrody, kto okazywał dobroć innym ze względu na Niego. Obiecuje też zyski dla tych, którzy tracą swe życie czyli czas, siły ze względu na Niego, dla Niego.


Czy Pan Jezus jest pierwszy w miłości, którą okazuję? Czy kochając Pana Jezusa jako pierwszego, kocham także innych ludzi, w tym moich bliskich a nawet nieprzyjaciół? Czy kochając Pana Jezusa nie zwalniam się z miłowania innych, twierdząc, że dla nich to tej miłości już nie starcza? Czy idąc za Jezusem jestem jak uczeń czy religijny turysta, idę z krzyżem czy tylko z plecakiem? Czy idąc za Panem ze swoim krzyżem, wpatruję się w Niego i od Niego uczę się jego dźwigania? Czy pomagam innym nawet wówczas kiedy nie usłyszę za tą pomoc słów podziękowania czy wdzięczności? Czy kiedy przeżywam brak wdzięczności ze strony ludzi za dobro, które czynię, które świadczę, to w sercu mam poczucie ogromnej wdzięczności ze strony Pana Boga? Czy potrafię coraz bardziej tracić ze względu na Pana Jezusa i Jego Ewangelię? 


Pomodlę się za dzieci i młodzież przebywających na wakacjach, za organizatorów ich wypoczynku, o udany czas wytchnienia od szkolnych trudów, w czasie którego nie zabraknie wspaniałych wrażeń, ale i miejsca dla Pana Boga, za wszystkich odpoczywających, za tych, dla których czas wakacji jest czasem intensywnej pracy. Dalej będę błagał o pokój na Ukrainie, w ludzkich sercach, w świecie.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć,
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość…
(Ps 89, 16-17)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Na wieki będę sławił łaski Pana

*********

Udającym się na wakacje i urlopy, życzę miłego, udanego wypoczynku. Odpoczywając nie zapomnijcie o Bożym słowie. Od jego lektury, modlitwy nim nie róbcie sobie nawet krótkich wakacji. Dużo słońca. Dużo pięknych przeżyć i wrażeń. Wracajcie opaleni i z nowym bagażem sił do podejmowania życiowych wezwań.

ks. Ryszard

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>XIII Niedziela Zwykła, rok A </strong>