XIV Niedziela Zwykła, rok A 

XIV Niedziela Zwykła, rok A 

9 lipca 2023 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.(…) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.(Mt 11, 25-26.28) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Cała Ewangelia, całe życie Jezusa to wysławianie Ojca, Pana nieba i ziemi. Ojca, który jak słyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, często umyka umysłom mądrych i roztropnych, a daje się „pojąć” umysłom i sercom prostaczków. Pan Jezus zaprasza nas do wysławiania, uwielbiania Ojca Niebieskiego tak po prostu z głębi serca. 

Czy moja wiedza, wykształcenie, zdolności nie okradają i mnie z prostoty w relacji z Ojcem, który jest w niebie? Czy staram się Go wysławiać, chwalić, uwielbiać? Czy tylko zasypuje stertą próśb i utyskiwań, marudzę i narzekam, ciągle jestem z czegoś niezadowolony? Czy nie zapominam o modlitwie uwielbienia w moim odniesieniu do Boga Ojca?

Jezus zaprasza do Siebie utrudzonych i zmęczonych życiem i jego problemami. Nie będzie za nich tych problemów rozwiązywał, ale z nimi. On im pomoże, pokrzepi, doda odwagi, wskaże odpowiednie rozwiązania, wskaże środki i pomoce, ale nie wyręczy, nie zastąpi, nie zwolni z trudu i zaangażowania.

To zaproszenie jest także skierowane pod moim adresem. Czy korzystam z tego? Jak często zamiast u Jezusa szukam pokrzepienia, pomocy w doraźnych środkach, tylko ludzkich środkach, które ostatecznie okazują się niewystarczające? Czy nie zadowalam się połowicznymi rozwiązaniami? Czy pragnę stałej, owocnej współpracy z Panem i ją podejmuję?

Pomodlę się o Boże błogosławieństwo dla wypoczywających, szczególnie dla dzieci i młodzieży, organizatorów odpoczynku. Dalej będę błagał Pana Boga o pokój na Ukrainie, w ludzkich sercach, o zakończenie wszelkich konfliktów i sporów.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Pan jest łagodny i miłosierny
 nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
 Pan jest dobry dla wszystkich,
        a Jego miłosierdzie nad wszystkim co stworzył…
(Ps 145, 8-9)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi

*********

Udającym się na wakacje i urlopy, życzę miłego, udanego wypoczynku. Odpoczywając nie zapomnijcie o Bożym słowie. Od jego lektury, modlitwy nim nie róbcie sobie nawet krótkich wakacji. Dużo słońca. Dużo pięknych przeżyć i wrażeń. Wracajcie opaleni i z nowym bagażem sił do podejmowania życiowych wezwań.

ks. Ryszard

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>XIV Niedziela Zwykła, rok A </strong>