XXII Niedziela Zwykła, rok A 

XXII Niedziela Zwykła, rok A 

3 września 2023 r.


I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.(Mt 16, 21-23)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

EZbawiciel nie czaruje swych uczniów, nie mami bezstresową, miłą przyszłością, obietnicą szybkiej, ziemskiej kariery, kolejnymi tytułami i stanowiskami. On otwarcie mówi, co Go czeka w Jerozolimie. Co czeka każdego, kto stanie po Jego stronie, opowie się za Nim i Jego Ewangelią. On mówi o tajemnicy odrzucenia, cierpienia i krzyża.

Czy ja stoję po Jego stronie? Czy akceptuję fakt, że droga do chwały zmartwychwstania wiedzie przez bramę krzyża? Czy jestem gotowy pójść tą drogą? A może wciąż szukam łatwiejszej? Takiej nie ma. Chyba, że do zguby, do zatracenia. To droga bez Boga.

Trudne słowa Jezusa pod adresem Piotra nie miały go upokorzyć, ale obudzić, nim wstrząsnąć. On chciał nie tylko kierować Kościołem, ale także wyznaczać zadania jego Założycielowi. Pan przypomniał mu, gdzie jest jego miejsce, przypomniał, że jeszcze dużo w nim ludzkiego a nie Bożego myślenia. Piotr chciał być dla Jezusa niejako nauczycielem, tymczasem zawsze będzie tylko i aż Jego uczniem.

Ja też od czasu do czasu potrzebuję słów, które wstrząsną moim światem iluzji, przywołają do porządku. Podziękuję Panu za tych, którzy się nie boją z kulturą, ale twardo powiedzieć mi prawdę, przypomnieć, gdzie jest moje miejsce przy Jezusie, moje zadania. Prawda boli, ale wyzwala. Pochlebstwo łaskocze, ale zniewala. Przeproszę też za moje próby manipulowania Jezusem, drugim człowiekiem, że bardzo często chciałbym doradzać zamiast szukać porady, światła, wsparcia. Będę prosił o łaskę nieustannej przemiany myślenia na sposób Boży.

Pomodlę się o dar pokoju dla całego świata, za dzieci i młodzież rozpoczynające nowy rok szkolny, za wszelkich pracowników oświaty szczególnie nauczycieli i katechetów.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Będę Cię wielbił przez całe me życie
 i wzniosę ręce w imię Twoje.
 Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami… 
(Ps 63, 5-6)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>XXII Niedziela Zwykła, rok A </strong>