II Niedziela Zwykła, rok B14 stycznia 2024 r.

II Niedziela Zwykła, rok B14 stycznia 2024 r.


I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”. Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.  

(J 1, 38 – 39)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Pójść za Jezusem to podjąć nowe wezwanie, to  mieć odwagę zdecydowanego pozostawienia za sobą tego, co do tej pory się w życiu osiągnęło, zaryzykować, to dać się pociągnąć Jego spojrzeniu i słowu.
Pójść za Jezusem, to nieustannie pytać siebie o motywacje tej decyzji, to coraz bardziej wiedzieć czego szukam i co pragnę znaleźć idąc za Zbawicielem. Jego czy siebie? Czy też siebie dzięki Niemu i w Nim?
Pójść za Jezusem, to z dnia na dzień poznawać środowisko, styl życia, działania Nauczyciela i szukać a ostatecznie znaleźć miejsce dla siebie u Jezusa, poczuć się domownikiem Pana, zostać z Nim na zawsze a nie tylko na chwilę, uznać Jego środowisko za swoje.
Czy ja idę za Panem? Czy znam moje motywacje wyboru drogi za Jezusem? Czy je koryguję, oczyszczam z tego co fałszywe, utrudniające drogę? Czy zdaję sobie sprawę, że aby poznać środowisko życia Pana Jezusa potrzeba c zasu i cierpliwości? Czy znam Jezusa coraz lepiej a jednocześnie mam świadomość, że mniej wiem niż wiem o Nim, że będę poznawał Go do końca i pragnę to czynić? Czy cieszę się tym, że On mnie zna lepiej niż ja samego siebie?
Pomodlę się o pokój na świecie. Polecę w modlitwie tych, którzy poszli za Jezusem, aby na tej drodze wytrwali do końca, aby z dnia na dzień byli coraz bardziej zakorzenieni w Jezusie. Polecę Bogu moją drogę z Jezusem, moje życie z Jezusem.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę… 
(Ps 40, 7-8)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:

    

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaII Niedziela Zwykła, rok B14 stycznia 2024 r.