III Niedziela Wielkanocna, rok B 14 kwietnia 2024 r

III Niedziela Wielkanocna, rok B 14 kwietnia 2024 r

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

(1 J 2,1-5a)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Nie wystarczy znać Jezusa, mieć Go wśród swoich znajomych, trzeba żyć niejako Jezusem, żyć według Jego przykazań, Jego Ewangelią z dnia na dzień coraz gorliwej, mądrzej, owocniej.

Czy znam Jezusa i żyję według Jego przykazań? Czy znam Jezusa w teorii deklaracji a jest On mi obcy w praktyce życia?

To wielkie niebezpieczeństwo dla naszego życia, sprzeczność pomiędzy deklaracją, że znam Jezusa a życiem wbrew Jego przykazaniom. Ta sprzeczność sprawia, że nasze życie zostaje zakłamane i mija się z prawdą, która odsłania się w Jezusie Chrystusie, a to prosta droga do życia w kłamstwie, do niewoli serca.

Czy tej sprzeczności nie ma w moim życiu? Ja Go znam i Nim żyję? Co robię, aby nie zakłamać swojego życia dla Jezusa, nie mijać się w życiu z prawdą, której Jezus dał świadectwo?

Zachowywanie nauki Jezusa, życie według niej doskonali człowieka w Bożej miłości. Ta miłość nie tylko wypełnia serce, ale jest coraz mocniejsza, prowadzi ku ofiarności i poświęceniu.
Czy tej miłości, Bożej miłości jest we mnie, moim życiu coraz więcej? Czy się w niej wydoskonalam, umacniam, rozwijam, ją pogłębiam? Czy tą miłością dzielę się z innymi, którzy są jej spragnieni jak codziennego chleba, aby żyć, godnie żyć?

Pomodlę się o spójność w moim życiu pomiędzy deklaracją, że znam Jezusa a życiem według Jego przykazań, Jego nauki. Dalej będę prosił o pokój dla świata, o opamiętanie, nawrócenie dla wszelkich agresorów, o skuteczną pomoc dla ofiar wszelkich wojen i konfliktów, szczególnie dla chorych, starszych, dzieci.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
 który wymierzasz mi sprawiedliwość.
 Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę… 

(Ps 4, 2)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaIII Niedziela Wielkanocna, rok B 14 kwietnia 2024 r