III Niedziela Zwykła, rok A

III Niedziela Zwykła, rok A

23 stycznia 2023 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z o jcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (Mt 4,12-23) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Tym światłem, które rozbłysło nad krainą Neftalego i Zabulona, cienistą krainą śmierci, a o którym to świetle pisze ewangelista Mateusz to Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. On sam wskazuje zainteresowanym jak z tego światła korzystać, na nie się otworzyć. Trzeba podjąć proces nawrócenia czyli wyjścia z mroków grzechu lub jak nie jesteśmy tego wstanie uczynić sami wołać, aby On sam wszedł w ten mrok i go rozświetlił, aby w naszym życiu i sercu zapanowała Boża jasność. Jeżeli tego nie uczynimy, nie wejdziemy w przestrzeń Bożego światła, o to światło nie będziemy prosić, to nasze życie może ciągle przypominać cienistą krainę śmierci, życia na pokaz, sztucznego życia, pogańskiego życia, życia bez Boga. Nie musimy też zazdrościć rybakom znad Jeziora Galilejskiego: Piotrowi, Andrzejowi, Janowi czy Jakubowi, daru powołania na rybaków ludzi, na apostołów Jezusa Chrystusa. My też mamy ważne zadanie do spełnienia, zadanie przekazania Bożego światła naszym bliźnim, szczególnie tym, którzy są obok nas. Ale żeby to skutecznie czynić trzeba tym światłem dać się napełnić. Zgaszoną świecą nie można zapalić innej świecy.


Jak wygląda w chwili obecnej mój proces nawrócenia? Czy systematycznie oczyszczam moje serce z tego co złe i grzeszne, aby wypełniło mnie światło Bożej łaski? Co czynię, aby żyć w Bożym świetle? Czy nim się dzielę z innymi, szczególnie tymi, którzy umiłowali mrok grzechu, czy też nie mogą się z niego uwolnić? Czy kiedy słyszę zachętę do niesienia Bożego światła innym, to udaję, że tego nie słyszę, denerwuję się, czy też mobilizuję się i tak jak potrafię najlepiej staram się to czynić? 


 Pomodlę się o dar coraz większego otwarcia się na dar Bożego światła, Bożej nauki, Ewangelii. O dar pokoju dla ludzkich serc, o udany odpoczynek dla dzieci przeżywających swoje ferie zimowe. O nie poddawanie się w realizacji swoich noworocznych postanowień.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana…
(Ps 2,13-14)

 

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>III Niedziela Zwykła, rok A</strong>