IV Niedziela Wielkiego Postu, rok A


IV Niedziela Wielkiego Postu, rok A

19 marca 2023 r.

I Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Rzekł Pan do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec”. Pan jednak rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?” Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. – Pan rzekł: „Wst ań i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida.(1 Sm 16,1b.6-7.10-13a)

II Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”Pierwsze czytanie z czwartej niedzieli Wielkiego Postu uświadamia nam, przypomina, że prawdziwe piękno, wartość człowieka kryje się w jego sercu, w jego wnętrzu, w tym co niewidoczne dla oczu. To od serca Pan Bóg rozpoczyna weryfikacje autentycznej wartości danego człowieka, jego przydatności do pełnienia takiej czy innej funkcji czy zadania. Tak zwany „ten świat” czyni to bardzo często od tego co widoczne dla oczu, dopiero w drugiej kolejności usiłuje zajrzeć do serca, do wnętrza. W skutek tak ustawionej weryfikacji, oceny wielu odpada już niejako na etapie tej zewnętrznej oceny. Ich wewnętrzne walory zostają pominięte. Przegrali, bo ich wygląda, to co zewnętrzne się nie spodobało, nie znalazło uznania. Na szczęście czas Wielkiego Postu to w pierwszej kolejności czas przemiany, uzdrawiania, umacniania serca. Czy i ja w życiu nie ulegam jedynie zewnętrznym kryteriom wyboru? Czy pamiętam, że bardzo wiele walorów, które decydują o przydatności danej osoby na jakiś urząd, do pełnienia pewnej funkcji, dokonania jakiegoś dzieła, znajduje się w jej wnętrzu? Czy akceptuję to, że o wyborze w pierwszej kolejności powinny decydować walory osoby znajdujące się w jej sercu przed tymi, które widać na zewnątrz? Czy dbam o piękno mojego wnętrza, serca? Czy napełniam je mocą Bożego słowa, mocą sakramentów świętych? Czy oczyszczam w sakramencie pokuty, kiedy wtargnie tam grzech? Czy pamiętam także o tym co zewnętrzne, ale bez przesady, bez uszczerbku dla tego co kryje moje serce?W modlitwie podziękuję Panu Bogu za dobre cechy mojej osoby, i te ukryte w sercu, i te widoczne na zewnątrz. Będę prosił, abym we współpracy z Duchem Świętym owocnie z nich korzystał dla Bożej chwały i dobra moich bliźnich. Pomodlę się o owocne przeżycie pozostałego czasu Wielkiego Postu, o dar pokoju dla całego świata, o moc Ducha Świętego dla spowiedników i rekolekcjonistów.

III Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Stół dla mnie zastawiaszna oczach mych wrogów;namaszczasz mi głowę olejkiem,a kielich mój pełny po brzegi…(Ps 23,5)

IV Contemplatio:Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

*********Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na: www.medytacja.pl *********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong><br>IV Niedziela Wielkiego Postu, rok A</strong>