IV Niedziela Zwykła, rok A

IV Niedziela Zwykła, rok A

29 stycznia 2023

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radu jcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Mt 5,1-12a) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Czytając błogosławieństwa ogłoszone przez Pana Jezusa, zapoznając się z ich treścią przesłania, które niosą, chciałoby się powiedzieć, wręcz krzyknąć i to bardzo głośno: Przesadzasz Mistrzu! To nie jest możliwe! To ponad ludzkie możliwości, siły! Żyjąc tak zostanę wyśmiany przez ten świat, to się po prostu nie opłaca. A co na to Pan Jezus. On jak dobry trener ciężko trenującego zawodnika uspokaja, że błogosławieństwa to nie punk wyjścia, ale dojścia. Tak jak nie po pierwszym treningu biegacz pobije rekord świata, to i Ty nie od razu staniesz się w pełni miłosierny, cichy czy gotowy na prześladowania. On pragnie pomóc ci to osiągnąć mocą swojej łaski małymi krokami Twojej codzienności.  A to poprzez Twoje zaangażowanie w akcje charytatywne, a to, że w pracy czy w domu nie będziesz uciekał się do przemocy i kiedy trzeba staniesz w obronie dobrego imienia drugiego człowieka a może kiedyś też Imienia Pana Jezusa. A to, że będziesz podnosił głos tylko wówczas, kiedy będzie trzeba kogoś ostrzec przed niebezpieczeństwem lub kibicując swojej drużynie piłkarskiej. A to, że będziesz szanował przestrzenie ciszy w swoim środowisku. A to, że będziesz czynił wiele innych małych kroków wedle wskazań ośmiu błogosławieństw. 


Czy jestem gotowy podjąć to wezwanie? Czy jestem gotów małymi krokami realizować, wypełniać wskazania ośmiu błogosławieństw? Czy nie przekonuję siebie i innych, że są dalekie od życia, nierealne do wypełnienia? Czy mam świadomość, że On będzie mnie wspierał swoją łaską w ich realizacji? Czy żyjąc wskazaniami zawartymi w ośmiu błogosławieństwach, liczę się z trudnościami, w tym z negatywnymi opiniami wielu moich braci i sióstr, wyśmianiem, pamiętając jednocześnie, że ten śmieje się naprawdę, kto śmieje się ostatni?


Pomodlę się tekstem ośmiu błogosławieństw, prosząc o Bożą moc w ich codziennym wypełnianiu. Dalej będę prosił o pokój dla świata, w tym Ukrainy. Polecę Panu Bogu wypoczywających na feriach, aby nabrali nowych sił do dalszej pracy i nauki.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
 Pan dźwiga poniżonych:
 Pan kocha sprawiedliwych,
        Pan strzeże przybyszów…
(Ps 146,8-9)

 

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>IV Niedziela Zwykła, rok A</strong>