Medytacja na 1 stycznia 2023 r. – Uroczystość Bożej Rodzicielki, rok A

Medytacja na 1 stycznia 2023 r. – Uroczystość Bożej Rodzicielki, rok A


Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”

Uroczystość Bożej Rodzicielki​, rok A
1 stycznia 2023 r.


I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.„Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.(Łk 2, 16)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.Betlejem znaczy Dom Chleba. Betlejem miejsce pochodzenia Dawida, a więc królewskiego rodu. Znalezione Niemowlę to prawdziwy Król, to Chleb na życie wieczne.
Pamiętaj, kiedy w Nowym Roku będzie brakowało Ci sił, że jest Chleb, który pomoże Ci je odzyskać, odnowić, uzupełnić, pomnożyć. Pamiętaj i pożywaj. Czyń to systematycznie. Może nie płynie w Tobie królewska, książęca krew, szlachecka krew, ale przez chrzest jesteś z Jego rodu, Bożego rodu. To zobowiązuje do odpowiedniego, Bożego stylu życia. Sam też często w modlitwie zginaj kolana przed Swoim Królem i otwieraj swoje serce. Nich On wypełnia je swoimi darami.
 Maryja to umiłowana przez Boga, cała piękna. Józef znaczy „niech Bóg pomnoży dobra”.
Pamiętaj w Nowym Roku, że i Ciebie On miłuje. To Jego miłość sprawia, że mimo upływu lat ciągle jesteś piękny, piękna. Pozwól Mu pomnażać stan dobra, łaski, miłości w Twoim sercu, Twojego wewnętrznego piękna. Pozwól, nie przeszkadzaj, nie utrudniaj. Codziennie znajduj Maryję i Józefa, Twoich wielkich Orędowników przed Panem i wzywaj ich pomocy i wsparcia w ufnej modlitwie. Sam też bądź wsparciem i pomocą dla słabszych od siebie. Pomagaj szczególnie tym, którzy utracili Boże piękno w sobie, aby w nich zajaśniało na nowo. Wypracowanym i pomnożonym dobrem dziel się z tymi, którym go brakuje, dziel się na miarę swoich możliwości.
 Dobremu Bogu w modlitwie polecę Nowy, 2023 rok, prosząc o obfitość Bożych darów dla siebie, najbliższych, ojczyzny, całego świata, w tym dar pokoju. Wśród postanowień noworocznych niech nie zabraknie tego: Być wiernym Panu Bogu na każdy dzień w modlitwie, miłowaniu, nawracaniu się. 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
Niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów…
(Ps 67, 2-3)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

***Głębokiej, owocnej, codziennej zażyłości z Bożym słowem, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, wspólnotowym czy rodzinnym, pokoju serca oraz obfitości darów Bożej Dzieciny na czas Świąt Bożego Narodzenia i cały rok 2023,
 życzyks. Ryszard SDS
*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

  
ks. Rysiu SDS
 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 1 stycznia 2023 r. – Uroczystość Bożej Rodzicielki, rok A