Medytacja na 23 stycznia 2022 r. – III Niedziela Zwykła, rok C

Medytacja na 23 stycznia 2022 r. – III Niedziela Zwykła, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
III Niedziela Zwykła, rok C

23 stycznia 2022 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasza Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasza stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasza błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: „Amen! Amen!” Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie – poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją”.(Ne 8,1-4a. 5-6. 8-10)
II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Pierwsze do czego zachęca nas pierwsze, niedzielne czytanie, to przynieść Księgę Bożego słowa. W praktyce to często zakupić jej egzemplarz, znaleźć dla niej zacne miejsce na półce, przyznać jej pierwsze miejsce w rankingu posiadanych książek. Ale to nie wystarczy, jak nie wystarczy kupić chleb, aby sobie na niego popatrzeć, czując jednocześnie ogromny głód. Patrzenie jedynie wzmaga głód. Chleb trzeba pokroić czy też ułamać i jeść a Księgę Życia otworzyć, czytać, słuchać, karmić serce i duszę. Tak jak żołądek domaga się pokarmu, chleba, tak serce ważne, aby domagało się Bożego słowa, domagało się wręcz regularnie, codziennie. Czytając, słuchając słów Księgi Życia nie należy się dziwić pojawiającym się łzom smutku. To dobry znak. To znak, że w mocy Bożych słów, w ich świetle ujrzałeś jak dalece Twoje życie odbiega od ich wymagań i wskazań, ile jest do poprawienia, zmiany, nawrócenia, jak Tobie wierny jest Bóg i jak kapryśna jest Twoja wierność wobec Niego. Czytane Boże słowo nie poskąpi Tobie także radości, radości w Panu, poczucia mocy i siły, tego, ile możesz dokonać współpracując z Bożą łaską.
Ku zapamiętaniu. Moje kroki z Bożym słowem: Przynieść Księgę Życia. Otworzyć ją, czy też lepiej codziennie otwierać. Czytać i słuchać zapisanych w niej słów. Poruszony ich treścią płakać, smucić się, radować, śmiać, żyć nimi, je wypełniać, zamieniać w czyn, stając się żywą i dostępną Księgą Bożego Słowa dla innych i tak do końca. To Pan zadecyduje, kiedy zakończy się jej lektura. Moje zadanie to ją codziennie udostępniać.  
 Zapytam dziś siebie w sumieniu jaka jest moja zażyłość ze słowem Bożym. Czy czasami nie zatrzymała się na pierwszym kroku? Jak ją pogłębić, ożywić? Pomyślę, czy nie mam kogoś, komu warto by było podarować egzemplarz Pisma Świętego i zachęcić do lektury. Może tym kimś będę ja sam. Pomodlę się o ustanie pandemii, za chorych o dar powrotu do zdrowia. III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
          jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy

(Ps 19,8-9)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

  

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 23 stycznia 2022 r. – III Niedziela Zwykła, rok C