Medytacja na 5 czerwca 2022 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C

Medytacja na 5 czerwca 2022 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C
5 czerwca 2022 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
o wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».(J 14, 15-16. 23b-26)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Miłość to nie piękne słówka czy też słowa, choć i one mają miejsce i swoją rolę w okazywaniu miłości. Miłość to nade wszystko czyny. Miłość okazywana Panu Jezusowi to zachowywanie Jego przykazań, życie według Bożego słowa, Ewangelii. To zaś wydaje się być ponad nasze siły. I tu z pomocą przychodzi nam Duch Święty. On nie tylko nas poucza o Bożej Ewangelii, o niej przypomina, ale udziela nam Bożej mocy w jej praktykowaniu, wprowadzaniu w czyn w codzienności.
Czy o tym pamiętam? Czy nie marudzę i ciągle nie narzekam, że życie Ewangelią jest trudne czy wręcz niemożliwe, ale przyzywam pomocy Ducha Świętego i do dzieła? Czy życia Bożymi przykazaniami nie pozostawiam innym a sam żyję jak mi się uda? Czy życiem zgodnym z Ewangelią a nie tylko pięknymi słowami okazuję miłość Zbawicielowi?
 Pomodlę się o dar owocnej współpracy z Duchem Świętym? Dalej będę prosił o dar pokoju dla świata i Ukrainy. Pomodlę się za tych, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania lub go wkrótce przyjmą, aby powierzyli się mocy Ducha Świętego. 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi…
(Ps 104, 29-30)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 5 czerwca 2022 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C