Medytacja na 6 listopada 2022 r. – XXXII Niedziela Zwykła, rok C

Medytacja na 6 listopada 2022 r. – XXXII Niedziela Zwykła, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
XXXII Niedziela Zwykła, rok C
6 listopada 2022 r.


I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Siedmiu braci razem z matką również zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: „O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”.  Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: „Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: „Od Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powiedział: „Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”.(2 Mch 7,1-2.9-14)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.Jak czytamy w opowiadaniu o męczeństwie matki i jej synów, to król prześladowca nie zażądał od nich, aby przekraczając ojczyste prawa zjedli całego, upieczonego świniaka, czy nawet jego jakąś część. On żądał od nich tylko i aż tylko, aby tej zakazanej przez prawo wieprzowiny, skosztowali. Oni bohatersko odmówili, co przypłacili męczeństwem i utratą życia. Odmówili, bo wiedzieli, że jest się wiernym Prawu i Panu Bogu w całości wymagań albo się nie jest wiernym. W pierwszym momencie może się wydawać, że takie małe ustępstwo jak skosztowanie ociupinki, małego kęsa wieprzowiny nie wyrządzi żadnej szkody. Żołądkowi nie, ale sercu tak. Faktycznie było to by wprowadzenie śmiertelnego jadu do swego serca, jadu niewierności. Ten jad bardzo szybko się rozprzestrzenia, infekując całe życie.
Czy jestem wierny w całej pełni Prawu Ewangelii? Czy w obronie Ewangelii jestem gotów poświecić to co najcenniejsze, swoje siły, swój czas, swoje życie? Czy czynię tak na co dzień, pozwalając, aby prawo Jezusowej nauki było podstawą moich myśli, słów, decyzji, czynów, wyborów? Czy nie ulegam pokusie, aby kosztować, tego co sprzeczne z Ewangelią, Bożym Prawem? Czy nie usprawiedliwiam siebie, nie uspokajam sumienia stwierdzeniem: „Tylko trochę skosztuję, taki mały kęs i na tym koniec”? A kiedy już to uczynię, nie mogę przestać jeść, nie mogę się opanować i staje się  nieopanowanym konsumentem tego co zakazanie, co niedozwolone, złe, grzeszne, bezbożne, niegodne. 
 Pomodlę się w intencji wszystkich Wiernych Zmarłych, szczególnie moich bliskich, o pokój na świecie, Ukrainie, o łaskę wierności Panu Bogu i Jego Prawu w 100%. 

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych…
(Ps 17,1)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 6 listopada 2022 r. – XXXII Niedziela Zwykła, rok C