Medytacja na 6 lutego 2022 r. – V Niedziela Zwykła, rok C

Medytacja na 6 lutego 2022 r. – V Niedziela Zwykła, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
V Niedziela Zwykła, rok C

6 lutego 2022 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.(Łk 5,1-11)
II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. Jak czytamy w Ewangelii dzisiejszej niedzieli ludzie cisnęli się, aby słuchać Jezusa. Zapewne szukali jak najlepszego miejsca, aby słuchać Nauczyciela z Nazaretu, ale też i Go widzieć, mieć z Nim kontakt wzrokowy. W naszych czasach jest bardzo wielu ludzi, którzy opuszczają „tłum” słuchający Jezusa. Oni nie chcą Jezusa ani słuchać, ani widzieć, nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. Oni podjęli decyzję o życiu na własną rękę, o własnych siłach, według własnych planów i pomysłów. 

Czy ja dalej trwam wśród tych, którzy słuchają Jezusa? Czy tylko słucham, czy też staram się zrozumieć i wypełnić Jego słowo? Czy codziennie „przeciskam się” pokonując przeróżne przeszkody realne i wymyślone, aby być przy Panu i Jego słowie? Czy modlę się za tych, którzy zrezygnowali ze słuchania Jezusa, ufając, że wrócą i będą słuchać jeszcze bardziej?

Pan Jezus prosi Piotra, aby wypłynął na jezioro, na jego głębie i tam zarzucił sieci. Piotr posłuchał  i choć to było wbrew sztuce łowienia ryb, sieci zarzucił a one wypełniły się rybami. To wskazówka także dla nas, aby w życiu nie unikać głębi, aby odważyć się podjąć ryzyko odpłynięcia od brzegu, gdzie nie ma już ryb albo jest ich bardzo niewiele. Łowienie na głębinach to większy trud, ale to zdecydowanie większa szansa zdobycia obfitego pokarmu dla serca.

Czy w modlitwie słowem podejmuję ryzyko i wypływam na jego głębiny? Czy tam szukam ważnych dla siebie pouczeń i wskazówek? Czy podejmuję to ryzyko, ufając słowu Pana Jezusa? Czy może kurczowo trzymam się brzegu i słowo ma niewielki lub żaden wpływ na moje życie? Czy pragnę być człowiekiem o głębokim życiu duchowym, czy też zadowalam się jego płycizną?  
Pomodlę się o odwagę wypływania na głębiny modlitwy, życia Bożym słowem. Dalej usilnie będę prosił Pana, aby ustała pandemia, chorzy powrócili do zdrowia a lekarzom nie zabrakło sił i środków do leczenia. 
III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Wybawiła mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich…

(Ps 138, 7-8)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaMedytacja na 6 lutego 2022 r. – V Niedziela Zwykła, rok C