Niedziela Chrztu Pańskiego, rok A

Niedziela Chrztu Pańskiego, rok A

8 stycznia 2023 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.(Dz 10,34-38) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

 „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby”. To mi uświadamia, że nie muszę uczestniczyć w dzikiej rywalizacji o znaczenie czy popularność. Za wszelką cenę robić karierę i zdobywać kolejne awanse. Wystarczy codziennie powierzać się Jego miłości i kochać.


 „Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się boi i postępuje sprawiedliwie”. Jakże często pragnę być miły dla wielu, a tak mało staram się o to przed Panem Bogiem. Nie zawsze też postępuję sprawiedliwie, godnie dziecka Bożego. W moim życiu znalazłoby się też sporo niezdrowego lęku wobec Pana Boga, lęku, który mnie paraliżuje. Trzeba mi prosić o postawę Bożej bojaźni, która pomaga radzić sobie z lękiem.


 „Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich”. Tyle różnych słów przewija się w moim życiu każdego dnia. Trzeba mi zadbać, aby wśród tych słów, Bożych słów było jak najwięcej. To one rodzą pokój w sercu i skutecznie pomagają przeciwstawić się wszelkim próbom detronizacji w moim sercu Pana Jezusa jako mego Pana. 


 „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą”. Wiem, co się działo w Judei i znam sprawę Jezusa, czynię wszystko, aby to miało jak największy wpływ na moje życie, aby te Boże cuda i znaki działy się także w moim życiu. Pragnę żyć jak ten, który otrzymał w czasie chrztu św. namaszczenie Duchem Świętym i mocą.


 „Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. Bóg jest ze mną wspierając mnie w moich wysiłkach czynienia tego co dobre, sprawiedliwe, wypełnione miłością. On też umacnia mnie, abym nie uległ władzy złego. On uzdrawia we mnie to co chore, grzeszne czy bezbożne. Ważne, abym ja był z Nim, do Jego dyspozycji, posłuszny Jego woli i to każdego dnia.


Pomodlę się o owocne wykorzystanie darów wypływających z przyjęcia sakramentu chrztu św., gdyż i ja chcę przejść przez życie dobrze czyniąc, także przez cały 2023 rok. Dalej będę prosił o pokój dla świata, Ukrainy, ludzkich serc.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa…
(Ps 29, 3-4)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan ześle pokój swojemu ludowi

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:

    
  
  

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaNiedziela Chrztu Pańskiego, rok A