Niedziela Chrztu Pańskiego, rok B7 stycznia 2024

Niedziela Chrztu Pańskiego, rok B7 stycznia 2024

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

(Mk 1,6b-11)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, że jest mocniejszy od niego, mocniejszy od jego problemów, kłopotów, życiowych trudności. Jan sugeruje, że może do Jezusa zwrócić się o pomoc, wsparcie i ją otrzymać  i wyjść zwycięsko ze zmagań z życiem i jego trudnościami.

Czy ja mam świadomość, że Jezus jest też mocniejszy ode mnie, od moich kłopotów, problemów czy życiowych trudności? Czy proszę Go o pomoc, kiedy w życiu sobie nie radzę? Czy z tej pomocy korzystam? A może sam usiłuję sobie poradzić, udając za wszelką cenę życiowego twardziela? A jak coś się nie uda winę zwalam na Jezusa?

Jan podpowiada, że Jezus chrzci, umacnia swoich uczniów darem Ducha Świętego.

Czy o tym pamiętam i otwieram się na dar Ducha Świętego? Czy współpracuję z Duchem Świętym, którego otrzymałem od Jezusa? Czy jest to owocna i codzienna współpraca? Czy o obecności Ducha Świętego w swoim życiu przypominam może sobie tylko od czasu do czasu? Tak na co dzień stawiam na ducha tego świata?

Głos Ojca z nieba potwierdza, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem, w którym On ulokował swoje Ojcowskie upodobanie.

Czy zdaję sobie sprawę, że kiedy żyję w zażyłej więzi z Jezusem, to upodobanie Boga Ojca obejmuje także moją osobę? Czy dbam o tę więź z Jezusem i tym samym Boże upodobanie? Czy ja też mam upodobanie w Jezusie, Jego Ewangelii i to upodobanie pogłębiam i umacniam?

W modlitwie poproszę o łaskę owocnego przeżywania tajemnicy chrztu Jezusa i mojego chrztu świętego, o dar bycia dobrym chrześcijaninem, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. Podziękuję za moich rodziców i chrzestnych. Dalej modlę się o pokój dla świata, o opamiętanie dla tych, którym się wydaje, że wojna, przemoc jest dobrym sposobem rozwiązywania konfliktów.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Ponad wodami głos Pański,
 Pan ponad wód bezmiarem!
 Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa… 
(Ps 29,3-4)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan ześle pokój swojemu ludowi

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:

    

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaNiedziela Chrztu Pańskiego, rok B7 stycznia 2024