Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”XXXI Niedziela Zwykła, rok C30 października 2022 r.

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”XXXI Niedziela Zwykła, rok C30 października 2022 r.

Medytacja na 30 października 2022 r. – XXXI Niedziela Zwykła, rok C

Propozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”
XXXI Niedziela Zwykła, rok C
30 października 2022 r.


I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.  Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.(Łk 10,1-10)


II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.Na jakie cechy, którymi charakteryzował się Zacheusz i które pozwoliły mu spotkać Jezusa zwraca naszą uwagę Ewangelista, dodajmy, że cechy nie zapisane wprost w tekście Ewangelii. Te zapisane to jego bogactwo, przełożeństwo, niski wzrost. Myślę, że są to ciekawość, spryt i pomysłowość, dystans do samego siebie. Ciekawość napędzała w jego sercu pragnienie zobaczenia Jezusa, choćby z daleka, przez krótką chwilę. Spryt i pomysłowość pomogły mu znaleźć rozwiązanie w pokonaniu przeszkody jakim był jego niski wzrost i zapewne słaba postura, która mu nie pozwoliła przebić się do Jezusa przez otaczający Go tłum. Dystans do samego siebie, swojego bogactwa, funkcji sprawił, że Zacheusz nie wstydził się jak mały chłopiec wspiąć się na drzewo, wiedząc, że z jego wysokości będzie mógł z pewną swobodą zobaczyć Jezusa, choć dla wielu będzie to doskonała okazja, aby się z niego pośmiać. 
Jakie są moje cechy, które pomagają mi pokonać wszelkie przeszkody i przeciwności i spotkać się  z Jezusem? Czy je należycie wykorzystuję, dbam o nie, je rozwijam? Które zaś w tych spotkaniach mi przeszkadzają, utrudniają czy wręcz uniemożliwiają? Czy staram się je przepracować, poprawić, jeżeli jest taka konieczność, usunąć? 
 Pomodlę się o pragnienie codziennego spotkania z Panem pomimo trudności i przeszkód. O dar pokoju dla świata, Ukrainy, ludzkich serc. O pragnienie spotkania z Jezusem dla serc, które je zagubiły, którym na spotkaniu z Jezusem nie zależy.  

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył…
(Ps 145,8-9)

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl 
*********

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaPropozycja kontemplacji ewangelicznej według „lectio divina”XXXI Niedziela Zwykła, rok C30 października 2022 r.