V Niedziela Wielkanocna, rok A

V Niedziela Wielkanocna, rok A

7 maja 2023

I Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Oj ca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».(J 14,1-12)

II Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”Trwoga, strach, lęk skutecznie paraliżują ludzkie serce. Pan Jezus podpowiada, że skutecznym lekarstwem na te stany serca i ducha jest wiara w Boga, wiara w Niego. Wiara, czyli głęboka więź z Panem Bogiem, ciągle pogłębiana i umacniana pomaga w chwilach trwogi, lęku czy strachu. Ona pomaga także uczniowi kontynuować dzieło Pana Jezusa, czynić dzieła w mocy Jego łaski, czynić je na Bożą chwałę i dla dobra bliźnich.Czy umacnia się moja wiara, moja więź z Panem Bogiem? Czy dzięki temu skutecznie przeciwstawiam się stanom lęku, trwogi, strachu, które usiłują sparaliżować moje życie, odebrać mi chęć do działania i życia w duchu Ewangelii? Czy dzięki tej więzi owocnie przedłużam dzieło Pana Jezusa w moich czynach i słowach, przedłużam pomimo wielu trudności czy przeciwności? Czy dzięki wierze, więzi z Panem Bogiem pomagam innym w ich życiu wiary, zwłaszcza w chwilach wszelakich kryzysów, które dopadają ich serca?Pomodlę się za wszystkich uczniów Pana Jezusa o umocnienie i pogłębienie wiary, o pokój na Ukrainie, w ludzkich sercach, w świecie.

III Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski…(Ps 33,4-5)

IV Contemplatio:Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

*********Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na: www.medytacja.pl ********* ks. Rysiu SDS opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>V Niedziela Wielkanocna, rok A</strong>