VI Niedziela Wielkanocna, rok A

VI Niedziela Wielkanocna, rok A

14 maja 2023


I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».(J 14, 15-21) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”Jak podpowiada nam sam Pan Jezus jednym z przejawów miłości z naszej strony względem Jego Osoby jest zachowywanie przykazań, które nam zostawił, życie według nich, codzienne życie a nie od święta czy jakiejś szczególnej okazji, czy jak mi się przypomni lub będę miał na to ochotę.
Czy ja zachowuje? Czy żyję według nich? Czy zachowuję wszystkie przykazania, czy tylko te, które mi odpowiadają? Czy zachowuje to najważniejsze przykazanie, przekazanie miłości. Czy zachowując przykazania, codziennie okazuje wobec Pana Jezusa postawę miłości?
Znać przykazania i je zachowywać, to nie jest takie oczywiste. Wielu je zna, o nich słyszało, ale nie mają zamiaru według nich układać sobie życia, żyjąc poza nimi czy nawet wbrew nim. Dlatego Pan Jezus obiecuje pomoc w tej kwestii. Ta pomocą jest Osoba Parakleta, Ducha Świętego. To On przypomina uczniom Pana o przykazaniach i pomaga im je wypełniać.
Czy korzystam z tej pomocy? Czy we współpracy z Parakletem, Duchem Świętym staram się codziennie kształtować swoje życie według wszystkich przykazań, które zostawił mi Pan? Czy pomagam tym, którzy je porzucili, którzy wybrali zasady życia, reguły tzw. tego świata, aby mogli wrócić do życia według przykazań?
Pomodlę się o łaskę wiernego i owocnego życia według przykazań, które dał nam Pan. Polecę Bożemu miłosierdziu tych, którzy żyją wbrew przykazaniom. Będę prosił dla nich o łaskę nawrócenia. Dalej będę prosił o dar pokoju dla Ukrainy, ludzkich serc, całego świata.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki…
(Ps 66,6-7)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Niech cała ziemia chwali swego Pana

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>VI Niedziela Wielkanocna, rok A</strong>