XVII Niedziela Zwykła, rok A 

XVII Niedziela Zwykła, rok A 

30 lipca 2023 r.


I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?” Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, Å ¼e podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.(1 Krl 3,5.7-12) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Historia młodego króla Salomona i jego modlitwy uczy, że nie wystarczy Pana Boga prosić, wręcz zasypywać prośbami, przeróżnymi prośbami. Ważny jest też przedmiot prośby, to, o co chcemy prosić. Salomon prosił Pana Boga o dary, które miały wspomagać go w wykonywaniu urzędu królewskiego. On chciał być dobrym królem dla swojego ludu, osądzać i wydawać sprawiedliwe wyroki. Autor natchniony  pisze, że modlitwa Salomona i zawarta w niej prośba spodobała się Panu, który niejako nie miał wątpliwości, co do spełnienia prośby młodego władcy. Salomon otrzymał od Pana serce mądre i roztropne i jak wiemy z przekazu ksiąg biblijnych do tego Pan Bóg jeszcze „dorzucił gratis” bogactwo, długie życie, sławę, pokój z wszystkimi sąsiadami.

Jak wygląda moja modlitwa prośby? Czy w ogóle o cokolwiek proszę Pana Boga? Czy nie usiłuję w życiu sobie radzić bez Bożego wsparcia, tylko o własnych siłach? Jeżeli już o coś proszę Pana Boga, to o to, by „nie mieszał się” w moje ziemskie sprawy. Czy moje prośby „podobają się” Panu Bogu, poruszają Jego Serce? Ile miejsca w moich prośbach do Pana Boga zajmują sprawy duchowe a ile sprawy materialne? Ile miejsca w mojej modlitwie prośby zajmują troski, kłopoty, potrzeby moich bliźnich, czy oni i ich sprawy są tam w ogóle obecne? Czy zauważam, że z wiekiem, z tym jak przybywa mi lat, moja modlitwa prośby staje się dojrzalsza, mądrzejsza, otwarta na potrzeby innych? Czy proszę Pana Boga o to, abym umiał wykorzystywać moje życiowe doświadczenie, które powinno być coraz większe, moją życiową mądrość dla dobra swojego i innych?

Pomodlę się o życie mądre i roztropne. Pomodlę się o pokój na świecie, za wypoczywających na wakacjach i urlopach, za ciężko pracujących w tym czasie wakacyjnym, za zmagających się z plagą pożarów.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Panie, Ty jesteś moim działem,
 przyrzekłem zachowywać Twoje słowa.
 Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiąc sztuk złota i srebra…
(Ps 119, 57.72)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie

*********

Udającym się na wakacje i urlopy, życzę miłego, udanego wypoczynku. Odpoczywając nie zapomnijcie o Bożym słowie. Od jego lektury, modlitwy nim nie róbcie sobie nawet krótkich wakacji. Dużo słońca. Dużo pięknych przeżyć i wrażeń. Wracajcie opaleni i z nowym bagażem sił do podejmowania życiowych wezwań.

ks. Ryszard

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>XVII Niedziela Zwykła, rok A </strong>