XVIII Niedziela Zwykła, rok A 

XVIII Niedziela Zwykła, rok A 

6 sierpnia 2023 r.

Przemienienie Pańskie

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn CzÅ ‚owieczy zmartwychwstanie”. (Mt 17,1-8) 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Pan Jezus w swym przemienieniu na górze Tabor uchyla rąbek tajemnicy swego bóstwa przed wybranymi uczniami. Dla nas odnajdujemy w tym wydarzeniu zaproszenie do naszej, codziennej przemiany, do której Pan Jezus zaprasza nas każdego dnia. W naszej przemianie, jej skuteczności ważne są codzienne rozmowy z bohaterami Starego i Nowego Przymierza Mojżeszem, Eliaszem, Piotrem, Pawłem i innymi. To w ich życiu mamy szukać inspiracji, motywacji dla naszego życia. Najważniejszym ogniwem w naszej przemianie jest wpatrywanie się, wsłuchiwanie w Osobę Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. To zalecenie samego Ojca Niebieskiego. 


Czy podejmuję trud przemiany mojego życia? Czy czynię to w ścisłej współpracy z Panem Jezusem? Słucham Go, naśladuję? Czy Jemu w modlitwie przynoszę moje sukcesy, ale i porażki jakich doświadczam w procesie mojej przemiany? Czy w mojej przemianie szukam pomocy u Bohaterów Starego i Nowego Przymierza czyli w słowie Bożym, czytam je, rozważam, modlę się? Czy korzystam z pomocy moich braci i sióstr, ich modlitewnego wsparcia, ewangelicznych, życiowych postaw, świadectwa ich codziennego życia? Czy mam świadomość, że na moje przemienione życie oczekuje tak wielu ludzi? Czy robię wszystko, aby ich nie zawieść, przynieść chwałę samemu Bogu?


Pomodlę się o dar ciągłej przemiany życia według Chrystusowej Ewangelii. Pomodlę się za wszystkich pielgrzymów podejmujących trud wędrówki do Domu Maryi, Pani Jasnogórskiej, owoce Światowych Dni Młodzieży, odpoczywających, zbierających plony ziemi, o dar pokoju dla całego świata.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje…
(Ps 145,15-16)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

*********

Udającym się na wakacje i urlopy, życzę miłego, udanego wypoczynku. Odpoczywając nie zapomnijcie o Bożym słowie. Od jego lektury, modlitwy nim nie róbcie sobie nawet krótkich wakacji. Dużo słońca. Dużo pięknych przeżyć i wrażeń. Wracajcie opaleni i z nowym bagażem sił do podejmowania życiowych wezwań.

ks. Ryszard

*********
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>XVIII Niedziela Zwykła, rok A </strong>