XX Niedziela Zwykła, rok A 

XX Niedziela Zwykła, rok A 

20 sierpnia 2023 r.

I Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. (Rz 11,13-15.29-32)  

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Za rok w Paryżu odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Zawodnicy z wielu krajów podejmą współzawodnictwo, walcząc o medale, punkty, prestiż, sławę, popularność, gratyfikacje finansowe. Do współzawodnictwa zachęca także w Liście do Rzymian św. Paweł. Apostoł ma nadzieję, że swoją postawą zachęci wielu rodaków do współzawodnictwa na płaszczyźnie wiary. Ufa, że jego efektem będzie to, że wielu z nich uzna Chrystusa i odnajdzie drogę do zbawienia. Paweł ma nadzieję, że jego rodacy, którzy w tym momencie trwają w nieposłuszeństwie, otworzą się ostatecznie na Boże miłosierdzie. W tej perspektywie chcemy sobie uświadomić, że i nasze życie nie jest wolne od współzawodnictwa, zmagania a w pewnym sensie i rywalizacji. Codziennie bowiem zmagamy się z naszymi słabościami i grzechem, pokusami złego ducha. Codziennie podejmujemy wysiłki, aby nie zagubić drogi, która wiedzie ku zbawieniu, aby za kilka świecidełek tego świata nie sprzedać naszych przywilejów otrzymanych w czasie Chrztu św. i innych sakramentów. A nawet kiedy zdarzy nam się w tej walce oberwać, nawet kiedy dopadnie nas pokusa nieposłuszeństwa jak dopadła Naród Wybrany, zawsze możemy liczyć na Boże miłosierdzie.
 
Czy pamiętam, że życie ucznia Jezusa jest zmaganiem, trudem, rywalizacją, walką? Czy to zmaganie podejmuję każdego dnia a nie tylko od czasu do czasu? Czy we współzawodnictwie ze swoimi słabościami, grzechem, pokusami złego ducha odwołuję się do Bożej łaski i Bożego wsparcia, świadom, że bez tego wsparcia nie dam rady, przegram, poniosę porażkę, mam niewielkie szanse, aby odnieść sukces? Czy moje ewentualne porażki przynoszę i oddaję Bożemu miłosierdziu a napełniony Bożym przebaczeniem wracam do „gry”, na nowo podejmuję zmaganie, zmaganie o piękno życia, o wieczność? Czy pomagam tym, którzy z tego zmagania zrezygnowali, aby do niego wrócili?

Pomodlę się za wszystkich, którzy podjęli współzawodnictwo kształtując w sobie piękno ucznia Chrystusa: o wytrwałość, zdecydowanie i odwagę. Będę prosił o dar pokoju dla całego świata. Polecę Panu Bogu odpoczywających i tych, którzy w tym czasie ciężko pracują. 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Niech Bóg zmiłuje się nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów… 
(Ps 67,2-3)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

*********

 
Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

Pin It on Pinterest

Lectio Divina<strong>XX Niedziela Zwykła, rok A </strong>