XXVI Niedziela Zwykła, rok A 

XXVI Niedziela Zwykła, rok A 

1 października 2023

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu (…): „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście  mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”. 

(Mt 21, 31b-32)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”

Arcykapłanom i starszym ludu wydawało się, że niejako z urzędu wejdą do królestwa niebieskiego, bez wysiłku czy trudu nawrócenia, niejako po znajomości. Pan Jezus nie powiedział im, że nie wejdą do królestwa niebieskiego, ale że celnicy i nierządnice, podejmując trud przemiany ich wyprzedzają. To wyraźna zachęta do opamiętania, refleksji, do podjęcia wysiłku, do „świętej” rywalizacji.

Ja też nie jestem zwolniony z tego wysiłku, trudu, zaangażowania. Trzeba mi zawalczyć o królestwo niebieskie. Nie mogę się pocieszać czy usprawiedliwiać, że są gorsi ode mnie. W rzeczywistości, ci tzw. gorsi mogą być daleko z przodu w drodze do królestwa a ja tego nie zauważę, zapatrzony w swoje ego, swoje ja.

Zbawiciel wskazuje na Jana Chrzciciela i Jego drogę sprawiedliwości, Jana, którego nauczanie stało się skutecznym dopingiem dla tych z marginesu, tych niejako „gorszych” do zmiany stylu życia i obrania kursu na królestwo Boże, powrotu do Bożego życia, do porzucenia tego co bezbożne i grzeszne. Arcykapłani i starsi ludu dalej byli pasywni, obojętni. Oni wiedzieli lepiej co mają czynić. Dobrze im było w królestwie, które stworzyli dla siebie i do którego nie chcieli wpuścić nawet Pana Boga.

Podziękuję Panu za wszystkich, którzy mnie dopingują, zagrzewają do rywalizacji o królestwo Boże, nie pozwalają mi spocząć na laurach samozadowolenia czy przekonania, że się tam znajdę dzięki znajomościom, układom czy koneksją, jakiemuś przekupstwu, łapówce, którzy pomagają mi obalić monarchię absolutną mojego egoizmu, mojego „ja tu rządzę i króluję”. Pomagają mi się opamiętać i ruszyć w drogę.

Pomodlę się o dar pokoju dla świata. Pomyślę o moim zaangażowaniu we wspólnym odmawianiu różańca w miesiącu październiku. Pomodlę się za moją ojczyznę, za wszystkich Polaków, o umocnieniu Królestwa Bożego, Bożego panowania w moim sercu i życiu.

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

 

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich… 
(Ps 25, 8-9)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie

*********

Bezpłatny cotygodniowy tekst medytacji – zapraszamy na:  www.medytacja.pl  
*********

  
ks. Rysiu SDSopracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,

Pin It on Pinterest

Lectio DivinaXXVI Niedziela Zwykła, rok A