II Niedziela Zwykła, rok A

15 stycznia 2023 r. I Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Pan rzekł do mnie: „Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją...

Read More

Pin It on Pinterest