III Niedziela Adwentu, rok B 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy...

Read More

II Niedziela Adwentu, rok B 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Umiłowani…Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku...

Read More

I Niedziela Adwentu, rok B 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie… Czuwajcie więc, bo nie wiecie,...

Read More

XXXIV Niedziela Zwykła, rok A 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus powiedział do swoich uczniów:„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie,...

Read More

XXXIII Niedziela Zwykła, rok A 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek....

Read More

XXXII Niedziela Zwykła, rok A 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie...

Read More

XXXI Niedziela Zwykła, rok A 

5 listopada 2023 r. I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze....

Read More

XXX Niedziela Zwykła, rok A 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym umysłem” To jest największe i pierwsze...

Read More

XXIX Niedziela Zwykła, rok A 

22 października 2023 I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie (…). Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł:...

Read More

XXVIII Niedziela Zwykła, rok A 

I  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną...

Read More

Pin It on Pinterest